חיפוש בארכיון השיעורים
פרשת ויצא - אבות ובנים

פרשת ויצא - אבות ובנים

הרב שבתי סבתו
יא כסלו התשפא27.11.2020

התורה מקדישה מקום רב לשיח האבות והאימהות. ראוי להקשיב בתשומת לב למה שנראה כפער גדול בהשתוקקות לבנים בין האימהות לאבות. בעוד שאצל האימהות, כמיהה זו ממוקמת בסדר עדיפות גבוה מאוד, אצל האבות, היא כמעט אינה מורגשת.

פרשת תולדות - ברכת אברהם

פרשת תולדות - ברכת אברהם

הרב שבתי סבתו
יא כסלו התשפא27.11.2020

בסיום הפרשה, כמעט בהיחבא, קורא יצחק ליעקב ומצווהו, לא לשאת אישה מבנות כנען, אלא ללכת לפדן ארם אל בנות לבן אחי אמו רבקה. באותה הזדמנות, מעניק יצחק ליעקב את הברכה הנוספת שאותה סרב לתת לעשיו. הברכה הזאת היא "בִּרְכַּת אַבְרָהָם" שניתנה ליצחק, וכעת הוא מעביר אותה לבנו יעקב: "וְיִתֶּן לְךָ אֶת בִּרְכַּת אַבְרָהָם, לְךָ וּלְזַרְעֲךָ אִתָּךְ, לְרִשְׁתְּךָ אֶת אֶרֶץ מְגֻרֶיךָ אֲשֶׁר נָתַן אֱ-לֹהִים לְאַבְרָהָם (בראשית כח, ד)". הברכה הזאת היא ירושת ארץ ישראל וכריתת ברית בין ה' ובין העם הזוכה בה.

פרשת ויצא - החבור'ה השבועית - סולם יעקב

פרשת ויצא - החבור'ה השבועית - סולם יעקב

הרב חיים גרינשפן
יא כסלו התשפא27.11.2020

פרשת תולדות - החבור'ה השבועית - תפילת אבות

פרשת תולדות - החבור'ה השבועית - תפילת אבות

הרב חיים גרינשפן
ד כסלו התשפא20.11.2020

פרשת וירא - שערי צדק

פרשת וירא - שערי צדק

הרב שבתי סבתו
יח חשון התשפא05.11.2020

גזירת החורבן על העיר סדום, נותנת לנו הזדמנות מיוחדת במינה להכיר ולהתפעל מן הצדק האלוקי. הקב"ה בוחר באברהם אבינו לאיש קשר, שבאמצעותו הוא ידריך את העולם בנתיבי המשפט העליון. לכאורה נראה, כאילו אברהם עומד ומתווכח מול ה'. אולם כשנעיין היטב בפסוקים, נגלה כי האמת היא, שהקב"ה, הוא הדוחף ומעודד את אברהם אבינו לשאול ולהקשות. זאת, כדי שה' ישיב לו, ומתוך כך יתבררו דרכיו של שופט כל הארץ. עוד רושם מוטעה אנו מקבלים מתחילתה של הפרשה, כאילו העונש האלוקי הוא קיבוצי וקולקטיבי. זהו הרי הרקע להתקוממותו של אברהם, אך בסופה של הפרשה ניווכח, כי כל יחיד ויחיד נידון בפני עצמו בהתאם לאחריותו האישית.

פרשת לך לך - ברית יצחק - בחירה אלוקית

פרשת לך לך - ברית יצחק - בחירה אלוקית

הרב שבתי סבתו
יא חשון התשפא29.10.2020

כפי שבשעת מבחן אנושי, הנבחן נשאר לבדו, כך בשעת מבחן אלוקי, ה' מסתתר ומשאיר את האדם לבדו. ההתמודדות העצמאית, מקנה בגרות ואחריות. דומה הדבר לילד הלומד לשחות. עד שהמדריך לא יסתתר וישאיר את הילד לבדו במים, הילד לא ילמד להסתדר בכוחות עצמו. כשה' בוחן את האדם, הוא מסתיר את שם הוויה בתוך שם אלוקים. משמעות הדבר כפי שנראה בהמשך, שה' מסתיר את השגחתו הפרטית בתוך חוקי הטבע הקיימים.

פרשת בראשית - הטוב האבוד

פרשת בראשית - הטוב האבוד

הרב שבתי סבתו
ה חשון התשפא23.10.2020

דווקא אבא טוב ומסור לבנו, אשר דואג לכל מחסורו בעמל וביגיעה רבה, הוא היוצר במו ידיו הטובות את שורש הרע. הוא הוא המרגיל את בנו לקבל הכול מן המוכן ללא כל מאמץ, ובכך לחשוב אך ורק על עצמו.

פרשת נח - הברית הקשת והציצית

פרשת נח - הברית הקשת והציצית

הרב שבתי סבתו
ה חשון התשפא23.10.2020

כאשר נשווה את פסוקי ברית הקשת לפסוקי הציצית, נמצא הקבלה מופלאה, כמעט פסוק מול פסוק. בעוד שקשת הצבעים בשמים מזכירה את הצבעים המרהיבים של פרחי הארץ ומסמנת שמירה מפני חורבן נוסף של העולם, מזכיר צבע התכלת שבציצית את תכלת השמים ואת מצוות היושב בשמים, הוא ה' אלוקי ישראל.

פרשת נח - הברית הקשת והציצית

פרשת נח - הברית הקשת והציצית

הרב שבתי סבתו
ה חשון התשפא23.10.2020

כאשר נשווה את פסוקי ברית הקשת לפסוקי הציצית, נמצא הקבלה מופלאה, כמעט פסוק מול פסוק. בעוד שקשת הצבעים בשמים מזכירה את הצבעים המרהיבים של פרחי הארץ ומסמנת שמירה מפני חורבן נוסף של העולם, מזכיר צבע התכלת שבציצית את תכלת השמים ואת מצוות היושב בשמים, הוא ה' אלוקי ישראל.

פרשת ניצבים - הטוב הנצחי

פרשת ניצבים - הטוב הנצחי

הרב שבתי סבתו
כב אלול התשפ11.09.2020

יצר הרע, הוא זה שמעמיד את בני האדם למבחן, ובו נמדדת מידת הצלחתם בהתמודדות היומיומית מולו. אם עמדו מולו בהצלחה, הם רשאים לתבוע את הטוב האלוקי המובטח. אין הם תלויים עוד ברצון הבלעדי של הנותן, שהוא הקב"ה. כאן כבר יש ברית, שהיא התחייבות לספק את התגמול הטוב מכוח הצדק והמשפט שה' בעצמו קבע. לכן ביום השישי הופיע הביטוי "טוֹב מְאֹד". כלומר, כעת התייצב הטוב האלוקי על קיומו הנצחי. נחזור אל המשנה שבה פתחנו ונסכם.

פרשת כי תבוא - אחריות והתחדשות

פרשת כי תבוא - אחריות והתחדשות

הרב שבתי סבתו
טו אלול התשפ04.09.2020

עם ישראל נולד כעם ביציאתו ממצרים, מקום ששימש לו כמקום עיבור. את תקופת ילדותו ובחרותו בילה עם ישראל במדבר. במקום הזה ניתן לו הכול מן המוכן, כילד. בתקופת המדבר, עמד משה רבנו ולימד את ישראל תורה ודעת ולכל שאלה היה מציב מענה. למשה היה קו פתוח אל ה' בשאלות ותשובות. מזונם העיקרי היה מַן שניתן בשפע עד פתח ביתם. עמוד האש בלילה ועמוד הענן ביום היו מסמנים להם את הכיוון ואת הדרך. באר המים הייתה מתלווה אליהם ממקום למקום ולא הייתה בעיה של מֵי שתייה. את הצל מחום השמש הכבד היה מספק הענן שעל ראשם. לבגדים חדשים לא היה צורך כי בגדיהם לא עברו תהליך שחיקה. נקודת המפנה הייתה בכניסה לארץ ישראל. כעת, עם ישראל נדרש לעשייה, למלחמה נגד אויביו בסיוע ה' מלמעלה. מעתה עליהם בעצמם לבנות בתים ולנטוע עצים, למנות מלך ולבנות את בית המקדש.

פרשת כי תצא - מצווה גוררת מצווה

פרשת כי תצא - מצווה גוררת מצווה

הרב שבתי סבתו
טו אלול התשפ04.09.2020

כיצד יתכן שמצוה הדורשת מאמץ כה רב ככיבוד אב ואם, תהיה שווה בערכה הסגולי למצוות שילוח הקן, הקלה לביצוע באופן יחסי?