חיפוש בארכיון השיעורים
פרשת ויצא - אבות ובנים

פרשת ויצא - אבות ובנים

הרב שבתי סבתו
יא כסלו התשפא27.11.2020

התורה מקדישה מקום רב לשיח האבות והאימהות. ראוי להקשיב בתשומת לב למה שנראה כפער גדול בהשתוקקות לבנים בין האימהות לאבות. בעוד שאצל האימהות, כמיהה זו ממוקמת בסדר עדיפות גבוה מאוד, אצל האבות, היא כמעט אינה מורגשת.

Parashat Vayetze - Fathers and Sons

Parashat Vayetze - Fathers and Sons

הרב שבתי סבתו
יא כסלו התשפא27.11.2020

The Torah details at length the conversations between the Patriarchs and the Matriarchs regarding their children. There appears to be a tremendous difference in their approaches: While Sarah, Rivka and Rachel display very intense longing for offspring, for their husbands Avraham, Yitzchak and Yaakov this matter appears to be much less of a major priority.

פרשת תולדות - ברכת אברהם

פרשת תולדות - ברכת אברהם

הרב שבתי סבתו
יא כסלו התשפא27.11.2020

בסיום הפרשה, כמעט בהיחבא, קורא יצחק ליעקב ומצווהו, לא לשאת אישה מבנות כנען, אלא ללכת לפדן ארם אל בנות לבן אחי אמו רבקה. באותה הזדמנות, מעניק יצחק ליעקב את הברכה הנוספת שאותה סרב לתת לעשיו. הברכה הזאת היא "בִּרְכַּת אַבְרָהָם" שניתנה ליצחק, וכעת הוא מעביר אותה לבנו יעקב: "וְיִתֶּן לְךָ אֶת בִּרְכַּת אַבְרָהָם, לְךָ וּלְזַרְעֲךָ אִתָּךְ, לְרִשְׁתְּךָ אֶת אֶרֶץ מְגֻרֶיךָ אֲשֶׁר נָתַן אֱ-לֹהִים לְאַבְרָהָם (בראשית כח, ד)". הברכה הזאת היא ירושת ארץ ישראל וכריתת ברית בין ה' ובין העם הזוכה בה.

Parashat Toldot - The Blessing of Avraham

Parashat Toldot - The Blessing of Avraham

הרב שבתי סבתו
יא כסלו התשפא27.11.2020

At the end of Parashat Toldot, Yitzchak summons Yaakov, almost secretly, and warns him not to marry a Canaanite woman (28,1). Instead, Yaakov is to go to Padan Aram and make sure to take only a daughter of Rivka's family for a wife. Yitzchak then gives Yaakov yet another blessing – the very one that he had refused to grant Esav: Birkat Avraham, the Blessing of Avraham, encompassing the most basic elements of the G-d-Israel relationship. Given first to Avraham, and then to Yitzchak on his way to Gerar, it is now passed on to Yaakov: וְיִתֶּן לְךָ אֶת בִּרְכַּת אַבְרָהָם, לְךָ וּלְזַרְעֲךָ אִתָּךְ, לְרִשְׁתְּךָ אֶת אֶרֶץ מְגֻרֶיךָ אֲשֶׁר נָתַן אֱ-לֹהִים לְאַבְרָהָם. May G-d grant you the blessing of Avraham, to you and your descendants with you, to inherit the land of your dwelling that G-d gave to Avraham. (28,4)

פרשת ויצא - החבור'ה השבועית - סולם יעקב

פרשת ויצא - החבור'ה השבועית - סולם יעקב

הרב חיים גרינשפן
יא כסלו התשפא27.11.2020

פרשת תולדות - החבור'ה השבועית - תפילת אבות

פרשת תולדות - החבור'ה השבועית - תפילת אבות

הרב חיים גרינשפן
ד כסלו התשפא20.11.2020

פרשת וירא - שערי צדק

פרשת וירא - שערי צדק

הרב שבתי סבתו
יח חשון התשפא05.11.2020

גזירת החורבן על העיר סדום, נותנת לנו הזדמנות מיוחדת במינה להכיר ולהתפעל מן הצדק האלוקי. הקב"ה בוחר באברהם אבינו לאיש קשר, שבאמצעותו הוא ידריך את העולם בנתיבי המשפט העליון. לכאורה נראה, כאילו אברהם עומד ומתווכח מול ה'. אולם כשנעיין היטב בפסוקים, נגלה כי האמת היא, שהקב"ה, הוא הדוחף ומעודד את אברהם אבינו לשאול ולהקשות. זאת, כדי שה' ישיב לו, ומתוך כך יתבררו דרכיו של שופט כל הארץ. עוד רושם מוטעה אנו מקבלים מתחילתה של הפרשה, כאילו העונש האלוקי הוא קיבוצי וקולקטיבי. זהו הרי הרקע להתקוממותו של אברהם, אך בסופה של הפרשה ניווכח, כי כל יחיד ויחיד נידון בפני עצמו בהתאם לאחריותו האישית.

Parashat Vayera - The Gates of Justice

Parashat Vayera - The Gates of Justice

הרב שבתי סבתו
יח חשון התשפא05.11.2020

The Divinely-ordained destruction of S'dom provides us with a most unique opportunity to get to know, and marvel at, the workings of Divine Justice. Avraham Avinu, our Patriarch Abraham, is chosen as G-d's “middle man” through whom He guides the world in the ways of Supreme Heavenly Justice. When we read the story of Avraham’s discussion with Hashem about the destruction of S'dom, it seems at first as if Avraham is simply standing and arguing with Him. He repeatedly asks if G-d would actually destroy the entire city even though there might be 50 righteous people, or 45, or 40, and so on. But in truth, a careful look at the verses makes it clear that it is Hashem Who is pushing Avraham Avinu to continue to ask. G-d's objective is to provide answers to Avraham's questions and clarify precisely the ways of Divine justice and righteousness.

פרשת לך לך - ברית יצחק - בחירה אלוקית

פרשת לך לך - ברית יצחק - בחירה אלוקית

הרב שבתי סבתו
יא חשון התשפא29.10.2020

כפי שבשעת מבחן אנושי, הנבחן נשאר לבדו, כך בשעת מבחן אלוקי, ה' מסתתר ומשאיר את האדם לבדו. ההתמודדות העצמאית, מקנה בגרות ואחריות. דומה הדבר לילד הלומד לשחות. עד שהמדריך לא יסתתר וישאיר את הילד לבדו במים, הילד לא ילמד להסתדר בכוחות עצמו. כשה' בוחן את האדם, הוא מסתיר את שם הוויה בתוך שם אלוקים. משמעות הדבר כפי שנראה בהמשך, שה' מסתיר את השגחתו הפרטית בתוך חוקי הטבע הקיימים.

Parashat Lekh Lekha - The Covenant with Yitzchak: A Divine Choice

Parashat Lekh Lekha - The Covenant with Yitzchak: A Divine Choice

הרב שבתי סבתו
יא חשון התשפא29.10.2020

In the Torah, various Names of G-d are used to demonstrate different modes of Divine guidance and supervision. Among these Names is the sacred Havayah Name, beginning with the letter yud and followed by heh, vuv and heh. These letters are of the root meaning "to be," and the Name they spell refers to Divine Supervision. Another Divine Name, Elokim, generally refers to the way G-d works with and through nature.

שיחת פתיחה לזמן חורף - להכנס אל עולם התורה

שיחת פתיחה לזמן חורף - להכנס אל עולם התורה

הרב יצחק סבתו
י חשון התשפא28.10.2020

פרשת בראשית - הטוב האבוד

פרשת בראשית - הטוב האבוד

הרב שבתי סבתו
ה חשון התשפא23.10.2020

דווקא אבא טוב ומסור לבנו, אשר דואג לכל מחסורו בעמל וביגיעה רבה, הוא היוצר במו ידיו הטובות את שורש הרע. הוא הוא המרגיל את בנו לקבל הכול מן המוכן ללא כל מאמץ, ובכך לחשוב אך ורק על עצמו.