חיפוש בארכיון השיעורים
Parashat Ki Tetze - You May Not Ignore It”

Parashat Ki Tetze - You May Not Ignore It”

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יט אלול התשפא27.08.2021

There are thus three levels: The law of the nations strives to regulate, to instill order among people so that chaos will not reign. It thus makes the most minimal demands. The Torah law, on the other hand, strives to raise people up to the level of real “justice,” and as such, we are obligated to right the wrong of a lost object as soon as we see it. The third and highest level is that of the truly pious, those who wish to surpass mere “justice.” They seek to do “kindness” to others – even at their own expense.

פרשת כי תבוא - הכרת הטוב וכפיות טובה

פרשת כי תבוא - הכרת הטוב וכפיות טובה

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יט אלול התשפא27.08.2021

חובה לפרט את כל החסד הגדול שה' עשה אתנו, למן הירידה למצרים כמשפחה קטנה ועד היותנו לאומה גדולה וחזקה היוצאת ממצרים באותות ומופתים. כאשר יורדים לפרטים ומבינים לעומק את גודל החסד האלוקי, קל יותר לתת את הביכורים בלב שלם ובשמחה ורק אז הם עוברים לרשות ה'. כלומר, רק נדבה בלב שלם ושמח מתקבלת על ידי ה' ולכן יש צורך בתנופה מחודשת.

Parashat Ki Tavo - On Thankfulness and Being an Ingrate

Parashat Ki Tavo - On Thankfulness and Being an Ingrate

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יט אלול התשפא27.08.2021

We see here that it is important to be specific when giving thanks. We must detail all the great acts of kindness that Hashem did for us, from the day we went down to Egypt as a small family, and up to the time we became a great and strong nation departing Egypt amidst great wonders and miracles. Why is this important? Because by going into detail and truly understanding in depth the greatness of the Divine kindnesses, it is easier for us to give the first-fruits in a whole-hearted manner and with true joy – and only then do they truly pass into Hashem's domain. This is because Hashem accepts our gifts only when they are given with joy and with total desire. This is why we need the second waving – symbolizing this higher level of gratefulness.

פרשת כי תצא - לא תוכל להתעלם

פרשת כי תצא - לא תוכל להתעלם

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יב אלול התשפא20.08.2021

חוקי העמים שואפים ליצירת סדר בין בני אדם ושלא יהיה תוהו ובוהו, לעומת חוקי התורה השואפים להעלות את בני האדם למדרגת צדק. מדרגה גבוהה עוד יותר היא זו של חסידי ישראל, השואפים לעשיית חסד.

פרשת ראה - ועשית הישר והטוב

פרשת ראה - ועשית הישר והטוב

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ה אלול התשפא13.08.2021

במוקד המאמר, יעמוד הביטוי "אִישׁ כָּל הַיָּשָׁר בְּעֵינָיו" כלומר, הנכון בעיניו. התורה מבקשת להדגיש, שקנה המידה לעשייה נכונה הוא לא מה שנכון בעיני כל אחד ואחד, אלא מה שנכון בעיני ה'.

Parashat Re'eh -The Good and the Right

Parashat Re'eh -The Good and the Right

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ה אלול התשפא13.08.2021

Let us concentrate on the phrase איש כל הישר בעיניו, every man as is right in his own eyes, describing the situation that is not acceptable. The Torah wishes to emphasize that the standard for correct behavior is not determined by our own opinions and what is right in our own eyes. Rather, it must be that which is right in G-d's eyes.

הקשת בענן ע"פ תיקוני הזוהר

הקשת בענן ע"פ תיקוני הזוהר

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יא אב התשפא20.07.2021

שיעור שניתן בהילות האר"י הקדוש בצפת

לפרשת דברים - על פי ה'

לפרשת דברים - על פי ה'

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ז אב התשפא16.07.2021

על פי ה'

פרשת דברים - נתק גורלי

פרשת דברים - נתק גורלי

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ז אב התשפא16.07.2021

כאשר מנהיג לוקח ציבור גדול לעלייה רוחנית רצופה, חיוני הוא ללוות את הציבור כל העת. מצד אחד, הליווי הצמוד ישמור על הרמה הרוחנית והאמונית, ומצד שני - המנהיג יהיה זמין וקשוב לקשיים ולספקות המתעוררים בכל שעה ושעה. כך יהיה ערוך לטיפול מיידי בבעיות, קודם שתגדלנה ותהפוכנה לקריטיות ומכריעות.

Parasha Devarim - A Fateful Break

Parasha Devarim - A Fateful Break

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ז אב התשפא16.07.2021

There is no escaping the conclusion that when a leader wishes to steadily uplift a large community to ever-higher spiritual heights, he must accompany them throughout the process. This will help them maintain their spiritual level, and at the same time, he will be attentive and aware of the difficulties and doubts that constantly arise. He will thus be ready to deal with them in a timely fashion, before they become critical and unmanageable.

לפרשת פינחס - דור חדש A New Generation

לפרשת פינחס - דור חדש A New Generation

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כב תמוז התשפא02.07.2021

משה ויהושע - חילופי משמרות

משה ויהושע - חילופי משמרות

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כב תמוז התשפא02.07.2021

המעבר בין הנהגת משה רבנו להנהגת יהושע בן נון, הוא חד וחריף. משה רבנו זכה למדרגת "איש האלוקים", בעוד יהושע הוא "מְשָׁרֵת משֶׁה". חז"ל המשילו את משה לשֶמֶש ואת יהושע לירח: "... פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה (בבא בתרא עה.)". על פי המשל הזה, לא היה קל לעם ישראל לעבור מאור השמש לאור הירח. משום כך החילופין האלו לֻוּוּ בחיזוקים רבים ופומביים לעיני כל העם.