חיפוש בארכיון השיעורים
Parashat Masei - The Journeys of Life

Parashat Masei - The Journeys of Life

הרב שבתי סבתו
כה תמוז התשפ17.07.2020

מִזְמוֹר לְדָוִד ה' רֹעִי לֹא אֶחְסָר. A song of David: the Lord is my shepherd, I shall not want. "Since G-d is my shepherd," King David says, "I am guaranteed never to be lacking anything." If the Creator of the World is the loyal shepherd for a flock of sheep, is there anything He cannot provide them? Certainly not. And we are each a sheep in G-d's loving care – and truly, it appears, I shall not want. As the Psalm continues,

פרשת ויגש - הכל צפוי והרשות נתונה

פרשת ויגש - הכל צפוי והרשות נתונה

הרב שבתי סבתו
ו טבת התשפ03.01.2020

לכאורה יש כאן סתירה גלויה בין הפִּסקה "הכול צפוי", שמשמעותה היא, שכל מה שמתרחש הוא תכנון אלוקי מלמעלה, לבין הפִּסקה "והרשות נתונה" שמשמעותה היא, שניתנה רשות לאדם לבחור את דרכו והוא הקובע הבלעדי. ברור לכולנו שיש יד מכוונת מלמעלה, אך באותה מידה אין לנו ספק, כי לא תיתכן הנהגת שכר ועונש אם אין בחירה.

Parashat Vayigash - All is Foreseen, Permission is Granted

Parashat Vayigash - All is Foreseen, Permission is Granted

הרב שבתי סבתו
ו טבת התשפ03.01.2020

There appears to be a built-in contradiction: If “all is foreseen,” meaning that everything is a product of the Divine plan, then how can it be that “permission is granted” to each person to choose his own path and make his own decisions? What kind of plan is it when no one involved commits to any prior decisions? On the other hand, it is patently clear to us that even though there is Divine Providence, there can be no system of Divine Reward and Punishment if a person cannot choose his own path.

פרשת וישלח - אבן ישראל ובית ישראל

פרשת וישלח - אבן ישראל ובית ישראל

הרב שבתי סבתו
טו כסלו התשפ13.12.2019

34 שנים עברו מאז התגלה חלום הסולם הנשגב ליעקב אבינו. הגיעה השעה לקיום נדרו ולבנות בית לעבודת ה' בבית אל "וַיַּצֵּב יַעֲקֹב מַצֵּבָה בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר דִּבֶּר אִתּוֹ מַצֶּבֶת אָבֶן נסגר מעגל ראשון ונפתח מעגל שני. נסגר המעגל הראשון שהחל באבן, שעליה הניח יעקב את ראשו בדרכו מארץ ישראל לארם נהריים. המעגל שני נפתח עם לידת בנימין, אירוע המספר את סיפורם של בני יעקב, עד לברכת יעקב ליוסף.

parashat Vayishlach - Rock of Israel, House of Israel

parashat Vayishlach - Rock of Israel, House of Israel

הרב שבתי סבתו
טו כסלו התשפ13.12.2019

The Torah portion of Vayishlach marks the passage of 34 years since Yaakov left his home – 34 years since his exalted dream of the heavenward-bound ladder, when G-d promised never to abandon him and to grant the Holy Land to his descendants

פרשת ויצא - משאלת לב

פרשת ויצא - משאלת לב

הרב שבתי סבתו
ח כסלו התשפ06.12.2019

האם אנחנו רשאים לבקש מאת ה' כל מה שלבנו חפץ ולא תֵחַשֵׁב פנייתנו אליו כחוצפה?

Parashat Vayetze - The Heart's Desire

Parashat Vayetze - The Heart's Desire

הרב שבתי סבתו
ח כסלו התשפ06.12.2019

Why is it that for this-worldly requests, we must be modest, while when it comes to spirituality, we may be bold and even brazen?

פרשת תולדות - הבורא והמשגיח

פרשת תולדות - הבורא והמשגיח

הרב שבתי סבתו
א כסלו התשפ29.11.2019

Parashat Toldot - The Creator and the Supervisor

Parashat Toldot - The Creator and the Supervisor

הרב שבתי סבתו
א כסלו התשפ29.11.2019

Rav Ashi said: Avraham kept even the Rabbinic law of Eruv Tavshilin, as is written: "[He kept] My Torahs" – both the Written Torah and the Oral Torah. This is certainly most difficult to understand: How can Avraham have observed laws that the Sages would only enact more than 1,500 years later?

חיי שרה - שליחות גורלית

חיי שרה - שליחות גורלית

הרב שבתי סבתו
כד חשון התשפ22.11.2019

אם ראית פרשה שנאמרה ונשנית, אות הוא כי התורה הצפינה כאן מידע חשוב. את המידע הזה נוכל לגלות על ידי השוואה בין שתי הפרשיות החוזרות על עצמן. בהבדלים הדקים שנמצא ביניהן, נוכל למצוא את מבוקשנו. אמנם לא ברור לנו, מדוע בחרה התורה בדרך זו להעביר אלינו את מסריה, אך זו עובדה.

Parashat Chaye Sarah - Mission of Destiny

Parashat Chaye Sarah - Mission of Destiny

הרב שבתי סבתו
כד חשון התשפ22.11.2019

The Talmud seems to be saying that the Torah would repeat an entire passage even for just one new item therein. But the message is actually deeper: "When a passage is said once and then repeated, this is a sign that important information has been hidden there" – which can be revealed by comparing the two passages, noting even the small differences, and gleaning the information they reveal. It might not be clear why the Torah chose to impart this knowledge in this manner, but this does not change the fact that the message is there.

פרשת וירא - מברית לשבועה

פרשת וירא - מברית לשבועה

הרב שבתי סבתו
יז חשון התשפ15.11.2019

שבועת אברהם לאבימלך גרמה לעיכוב בני ישראל במדבר, במקום להיכנס מיידית לארץ ישראל. העיכוב הוביל לחטא עגל הזהב, שבעטיו היה יכול להיגזר עונש כליה על בני ישראל. תפילת משה שהזכירה את שבועת ה' לאבות, היא שהצילה את העם. שבועת ה' התאפשרה רק אחר ניסיון העקידה. זה מסביר מדוע מיהר ה' לנסות את אברהם מיד אחרי שבועתו הבעייתית לאבימלך.