חיפוש בארכיון השיעורים
חכמי ישראל ותורתם | הרמב"ם | חלק א

חכמי ישראל ותורתם | הרמב"ם | חלק א

ר' אריאל דוד
כ חשון התשפב26.10.2021

חכמי ישראל ותורתם | הר"י מיגש

חכמי ישראל ותורתם | הר"י מיגש

ר' אריאל דוד
יג חשון התשפב19.10.2021

שיחת פתיחת זמן חורף תשפ"ב | בניין האישיות בישיבה

שיחת פתיחת זמן חורף תשפ"ב | בניין האישיות בישיבה

רה"י הרב יצחק סבתו
ז חשון התשפב13.10.2021

בישול האיסורים מדאורייתא

בישול האיסורים מדאורייתא

הרב יעקב סבתו
ו חשון התשפב12.10.2021

חכמי ישראל ותורתם | הרי"ף

חכמי ישראל ותורתם | הרי"ף

ר' אריאל דוד
ו חשון התשפב12.10.2021

הגבולות הגיאוגרפים של קדושת שביעית

הגבולות הגיאוגרפים של קדושת שביעית

הרב יעקב סבתו
ח תשרי התשפב14.09.2021

סוף דיני ביעור ודיני עציצים

סוף דיני ביעור ודיני עציצים

הרב יעקב סבתו
כג אלול התשפא31.08.2021

התשובה והתורה באלול | הרב צדוק אליאס

התשובה והתורה באלול | הרב צדוק אליאס

הרב צדוק אליאס
כב אלול התשפא30.08.2021

Parashat Ki Tetze - You May Not Ignore It”

Parashat Ki Tetze - You May Not Ignore It”

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יט אלול התשפא27.08.2021

There are thus three levels: The law of the nations strives to regulate, to instill order among people so that chaos...

פרשת כי תבוא - הכרת הטוב וכפיות טובה

פרשת כי תבוא - הכרת הטוב וכפיות טובה

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יט אלול התשפא27.08.2021

חובה לפרט את כל החסד הגדול שה' עשה אתנו, למן הירידה למצרים כמשפחה קטנה ועד היותנו לאומה גדולה וחזקה היוצאת ממצרים...