חיפוש בארכיון השיעורים
Parashat Mishpatim - A Kid in its Mother's Milk

Parashat Mishpatim - A Kid in its Mother's Milk

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כד שבט התשעח09.02.2018

The ultimate contrast to gratefulness is to cook a little goat in its mother's milk. This milk is the very essence of the mother’s gift of life to her offspring. The Creator, the ultimate source of good, created it for the nourishment of His creatures, and it is the “beginning point” for the little goat's life. To take this wellspring of life and to boil in it the very animal to which it was supposed to give life; to take the good and use it for bad; to turn life into death – and all this merely to satisfy man’s lust – is the height of evil and depravity. We must distance ourselves from this disgusting, ugly act, and anything like it, as much as possible.

וארא - המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים

וארא - המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים

רה"י הרב יצחק סבתו
כד שבט התשעח09.02.2018

אם כן מהו אותן 'סבלות מצרים'?! מה טמון בהם לדורות? ובלשון אחרת – באומרנו את המילים הקדושות 'זכר ליציאת מצרים', באיזו כוונה ומשמעות נטען אותן ?

בא - וברכתם גם אותי

בא - וברכתם גם אותי

רה"י הרב יצחק סבתו
כד שבט התשעח09.02.2018

כבר ראינו בפרשיות אחרות של תורה, כי מילה זו היא מילת 'צופן', דרכה מעבירה התורה מסרים וטעמים ללומדיה. אמנם כיון שמילה זו תדירה היא בתורה, הרי שיש לדרשה כאשר היא נוכחת בצורה יוצאת דופן, (כבדוגמה המובאת לעיל), או כאשר ישנו הקשר ברור למהלך כולל יותר.

מסילת ישרים , השלכות להתנהגות בחסידות

מסילת ישרים , השלכות להתנהגות בחסידות

הרב חיים סבתו
כג שבט התשעח08.02.2018

פרשת משפטים

פרשת משפטים

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כב שבט התשעח07.02.2018

שיעורים בספר הכוזרי, שיעור מספר 17 , צידוק הדין וברכות

שיעורים בספר הכוזרי, שיעור מספר 17 , צידוק הדין וברכות

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כב שבט התשעח07.02.2018

נדרים ושבועות, התרת נדרים

נדרים ושבועות, התרת נדרים

הרב יעקב סבתו
כא שבט התשעח06.02.2018

מורה נבוכים , סיום פרק כד , הנסיון

מורה נבוכים , סיום פרק כד , הנסיון

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כא שבט התשעח06.02.2018

קהלת , שיעור מספר 17 , הזהירות בדיבור כלפי א-לוקים

קהלת , שיעור מספר 17 , הזהירות בדיבור כלפי א-לוקים

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כא שבט התשעח06.02.2018

קהלת, שיעור מספר 16 , טובים השניים מ(תוך)האחד

קהלת, שיעור מספר 16 , טובים השניים מ(תוך)האחד

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יט שבט התשעח04.02.2018

אמונה בה', שיעור מספר 13 , האם דוד חטא? המשך

אמונה בה', שיעור מספר 13 , האם דוד חטא? המשך

הרב ראובן פיירמן
יט שבט התשעח04.02.2018

מסילת ישרים , התנאים להתנהג בחסידות

מסילת ישרים , התנאים להתנהג בחסידות

הרב חיים סבתו
יז שבט התשעח02.02.2018