חיפוש בארכיון השיעורים
ויקרא - על מהות הקרבנות

ויקרא - על מהות הקרבנות

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כט אדר התשעח16.03.2018

פער גדול ובלתי מוסבר קיים בין התייחסותה של התורה לסוגיית הקרבנות, לבין התייחסותם של נביאי ישראל. עלינו לברר, כיצד הידרדרו הקרבנות ממעמד כה גבוה של קודש קדשים למעמד כה נמוך של חולי חולין בזמן נביאי ישראל?

Parashat Vayikra - On the Essence of Sacrifices

Parashat Vayikra - On the Essence of Sacrifices

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כט אדר התשעח16.03.2018

The vital importance of sacrifices as an integral part of the spiritual existence of the Nation of Israel is well known. The abundant Torah chapters that discuss the various aspects of sacrifices are adequate evidence of their great significance. How do we explain the large gap between the Torah's reverent approach to sacrifices, and the critical attitude of the Prophets? Why did the sacrifices drop from its exalted position of holiness and importance, to such a low during the period of the Prophets?

קהלת , שיעור מספר 22 , משמעות השם של האדם

קהלת , שיעור מספר 22 , משמעות השם של האדם

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כו אדר התשעח13.03.2018

מורה נבוכים , שיעור מספר 22 , סיום פרק י''ג - תכלית המציאות

מורה נבוכים , שיעור מספר 22 , סיום פרק י''ג - תכלית המציאות

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כו אדר התשעח13.03.2018

אורות הקודש , שיעור מספר 22 , - פסקאות לז, לח

אורות הקודש , שיעור מספר 22 , - פסקאות לז, לח

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כו אדר התשעח13.03.2018

הדיני גניזה , יסודות הדינים,  הפטורים מגניזה המשך

הדיני גניזה , יסודות הדינים, הפטורים מגניזה המשך

הרב יעקב סבתו
כו אדר התשעח13.03.2018

פקודי - שליש המידה ומרכזיותה

פקודי - שליש המידה ומרכזיותה

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כב אדר התשעח09.03.2018

נקודת השליש היא מרכז הכובד, הן מן הבחינה הפיזית של עמידה יציבה על הקרקע, והן מן הבחינה העֶרְכִּית של ייעד הקיום, שהוא רצף ההמשכיות לדורות הבאים.

Parashat Pekudei - The Centrality of One-Third

Parashat Pekudei - The Centrality of One-Third

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כב אדר התשעח09.03.2018

The definition of the "one-third" point, then, is this: It is the center of gravity, both physically – in terms of solid, stable positioning on the ground – and in terms of the ultimate goals of life, namely, the continuity of life for future generations.

כי תשא - שמן משחת קודש

כי תשא - שמן משחת קודש

רה"י הרב יצחק סבתו
כב אדר התשעח09.03.2018

מעתה מובן מדוע ליצור שמן המשחה חמור יותר מלסוך באותו השמן, למרות שלאמיתו של דבר אין בו כל קדושה . שהרי הדבר בדיוק כמו במצווה שאדם ממציא שבאמת היא נעדרת את כח הקדושה המרומם את האדם ומקרבו לשכינה. אך היוצרה חוטא ומחטיא, כירבעם בן נבט שבדה חג מליבו ועונשו מהחמורים ביותר. ואילו המקיים את 'המצווה החדשה' רק משלה את עצמו בדברי אנוש ואף על פי שחטא בידו של 'בל תוסיף', כרת אין עליו.

ויקהל פקודי

ויקהל פקודי

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כא אדר התשעח08.03.2018

מסילת ישרים , המשך מידת הענווה

מסילת ישרים , המשך מידת הענווה

הרב חיים סבתו
כא אדר התשעח08.03.2018

כוזרי , שיעור מספר 18 , היחס בין היחיד לכלל

כוזרי , שיעור מספר 18 , היחס בין היחיד לכלל

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כא אדר התשעח08.03.2018