חיפוש בארכיון השיעורים
Parashat Vayigash - A Man with Insight and Wisdom

Parashat Vayigash - A Man with Insight and Wisdom

הרב שבתי סבתו
ו טבת התשעט14.12.2018

Yosef clearly has this ability, as Pharaoh instinctively sees – but he is even more skilled than that: He was also able to implement the Divine program for the fulfillment of the Covenant Between the Pieces that G-d forged with Avraham some 200 years earlier. In that covenant, known as the Brit Bein HaBetarim (B’reshit 15), Hashem told Avraham that his descendants would be enslaved in a foreign land, and would then return home to Eretz Yisrael – but He did not say how this would actually come about.

פרשת וישב - חלומות נושאי מסר

פרשת וישב - חלומות נושאי מסר

הרב שבתי סבתו
כא כסלו התשעט29.11.2018

החלום הוא מסגרת כללית, העשויה לצאת לפועל בכל מיני דרכים. משל לרעיון, שאפשר לעצב אותו בכמה אופנים. המעצֵב, הוא זה שיקבע בסופו של דבר כיצד ייראה המוצר המוגמר.

פרשת וישלח - אל תירא עבדי יעקב

פרשת וישלח - אל תירא עבדי יעקב

הרב שבתי סבתו
טו כסלו התשעט23.11.2018

משום כך, הפחד של יעקב אינו מובן, במיוחד על רקע כל המוצאות אותו. יעקב צועד יד ביד עם ההבטחה האלוקית שניתנה לו בצאתו מן הארץ.

Parashat Vayishlach - Do Not Fear, My Servant Yaakov

Parashat Vayishlach - Do Not Fear, My Servant Yaakov

הרב שבתי סבתו
טו כסלו התשעט23.11.2018

Yaakov's immediate and surprising reaction, as we read in the next verse, was fear: "He was greatly afraid!" This is precisely the opposite of his grandfather Avraham's reaction upon hearing that his nephew Lot had been taken captive by the Four Kings. Avraham responded then with courage and resolve: "He led forth those he had trained… three hundred and eighteen in number, and pursued them to Dan" (14,14). Courageously taking the initiative and setting off to war with the great kings of his day, Avraham hands them a stinging defeat and ends their string of great victories.

פרשת תולדות - הגורל

פרשת תולדות - הגורל

הרב שבתי סבתו
א כסלו התשעט09.11.2018

1) מדוע התעקש יצחק אבינו לברך את עשיו, למרות אופיו הקשה והשלילי? 2) מדוע בחרה רבקה בדרך לא ישרה, כדי שהצדק - כפי שהוא נראה מנקודת מבטה, יֵעָשֶׂה? 3) איך יצחק אבינו, שהיה כל ימיו רועה צאן, אינו מבחין בין שיער אדם לשיער גדי? 4) אם יש סתירה בין "קוֹל יַעֲקֹב" ל"יְדֵי עֵשָׂו", ברור שצליל קולו של אדם, נאמן יותר למקור (אוטנטי) מאשר הופעה חיצונית, אשר ניתנת לעיצוב באמצעות תחפושת. מדוע בכל זאת הכריע יצחק על פי ההופעה החיצונית?

Parashat Toldot- The Divine Lottery

Parashat Toldot- The Divine Lottery

הרב שבתי סבתו
א כסלו התשעט09.11.2018

פרשת חיי שרה - בְּכֶסֶף מָלֵא

פרשת חיי שרה - בְּכֶסֶף מָלֵא

הרב שבתי סבתו
כד חשון התשעט02.11.2018

בסיפור קניית מערת המכפלה, מתנהגים המוכר והקונה בצורה הפוכה לחלוטין מכללי המסחר. אברהם אבינו, הקונה, מדגיש את חשיבותה של המערה בעיניו, ומביע נכונות לשלם כל מחיר. מאידך, עפרון המוכר, מוכן לתת הכול בחינם. גם את המערה אשר בקצה שדהו וגם את השדה כולה. הכול חינם אין כסף.

פרשת חיי שרה

פרשת חיי שרה

הרב שבתי סבתו
כד חשון התשעט02.11.2018

Parashat Chaye Sarah - The Full Price

Parashat Chaye Sarah - The Full Price

הרב שבתי סבתו
כד חשון התשעט02.11.2018

This story illustrates the most basic rules of business: Where there is great demand, the price rises, and where there is too much in supply, the price decreases. In addition, the buyer always derides the merchandise, while the seller praises it. As King Solomon teaches in his Book of Proverbs:

פרשת וירא - עמידה לפני השם

פרשת וירא - עמידה לפני השם

הרב שבתי סבתו
יז חשון התשעט26.10.2018

Parashat Vayera - Standing Before G-d

Parashat Vayera - Standing Before G-d

הרב שבתי סבתו
יז חשון התשעט26.10.2018

The next verses will surprise us, then, as they show that there is actually much more to "standing before Hashem" than bodily strength. It also includes the psychological and ethical capacities to speak to G-d and demand the nullification of His decrees.

פרשת לך לך - שלמות אישית ושליחות לאומית

פרשת לך לך - שלמות אישית ושליחות לאומית

הרב שבתי סבתו
י חשון התשעט19.10.2018

גזירת השִעבוד היא גזרה קשה מאוד. על פניה היא נראית כהחלטה אלוקית ללא סיבה גלויה לעין. האם ייתכן שהגזירה הזאת היא עונש על חטא? קשה לקבל זאת, כי הרי מדובר כאן בדורות שעדיין לא נולדו ועדיין לא חטאו? או אולי זהו צעד הכרחי, שאמור להכין את עתידם של בני ישראל כעַם ה'?