חיפוש בארכיון השיעורים
פרשת ניצבים - סולם התשובה

פרשת ניצבים - סולם התשובה

הרב שבתי סבתו
כז אלול התשעט27.09.2019

פרשת ניצבים מתארת בצורה מדויקת ובפירוט רב את תהליך התשובה שיתחולל בעם ישראל באחרית הימים. סולם התשובה הזה מכיל ארבעה שלבים, החל מהתפכחות וכלה בהזדהות מלאה עם דרך ה' ומצוותיו. כל שלב מכיל איזכור של כל השלבים שקדמו לו.

Parashat Nitzavim - The Ladder of Repentance

Parashat Nitzavim - The Ladder of Repentance

הרב שבתי סבתו
כז אלול התשעט27.09.2019

פרשת כי תבוא - עם קדוש

פרשת כי תבוא - עם קדוש

הרב שבתי סבתו
כ אלול התשעט20.09.2019

תהליך יצירתו וגיבושו של עם ישראל, ארוך ומפותל. ראשיתו בהתגלות ה' לאברהם אבינו, המשכו במעמד הר סיני, וסופו ערב הכניסה לארץ ישראל.

Parashat Ki Tavo - Holy Nation

Parashat Ki Tavo - Holy Nation

הרב שבתי סבתו
כ אלול התשעט20.09.2019

The process by which the Nation of Israel was formed and shaped was long and twisted. It began with Hashem's revelation to Avraham Avinu, continued with the Stand at Mt

פרשת כי תצא - חוקי הטבע וחוקי התורה

פרשת כי תצא - חוקי הטבע וחוקי התורה

הרב שבתי סבתו
כ אלול התשעט20.09.2019

כל אדם המוחזק בחפץ מסוים, אנו מניחים כי הוא בעליו. כדי לשנות את מעמד החפץ צריך הוכחות חותכות. הכלל הזה מורחב גם למערכת היחסים שבין האדם לה'. כל שינוי מצב של האדם הן לטובה והן לרעה, מחייב הבאת ראיות חותכות. על כן, עדיף שהאדם לא יביא את עצמו למצב נחות מבחינתו, מפני שאז הוא יצטרך לספק הוכחות שהוא ראוי לשינוי מצבו, או עליו להתפלל ולהוכיח שהוא ראוי לנס מיוחד בשינוי חוקי הטבע למענו.

Parashat Ki Tetze - Laws of Nature, Laws of Justice

Parashat Ki Tetze - Laws of Nature, Laws of Justice

הרב שבתי סבתו
כ אלול התשעט20.09.2019

This principle also applies to one's relation with Hashem. Everyone has a certain status, and to change it, for better or for worse, requires a reason to do so – accompanied by evidence for such. As long as the status quo continues, all is well; G-d's "normal" supervision over him suffices. But when one puts himself in danger, maintaining his safety requires a super-natural level of Divine intervention. He will therefore have to produce clear proof that he is worthy of such – not an enviable position to be in.

פרשת שופטים - תמים תהיה

פרשת שופטים - תמים תהיה

הרב שבתי סבתו
ו אלול התשעט06.09.2019

ההיסחפות אחרי מגידי עתידות למיניהם, עלולה לגרום חורבן והרס ליחיד ולאומה לא פחות מן ההישענות על פסילי עץ ואבן. התורה מגדירה את התופעה הזאת "תוֹעֲבַת ה' ", שבגללה ה' גירש את הכנענים מאדמתם והביא במקומם את בני ישראל

Parashat Shoftim - Keep the Faith

Parashat Shoftim - Keep the Faith

הרב שבתי סבתו
ו אלול התשעט06.09.2019

The eager chase after all sorts of seers and fortune tellers can cause havoc and ruin for both the individual and the entire nation, no less than the reliance on idols of wood and stone. The Torah describes this phenomenon as an "abomination to G-d," for which He expelled the Canaanites and replaced them with Israel

פרשת ראה - צדק ומשפט חסד ורחמים

פרשת ראה - צדק ומשפט חסד ורחמים

הרב שבתי סבתו
כט אב התשעט30.08.2019

עלינו להתעמק יותר בהגדרת מידת הרחמים. מטבע הדברים, רחמים מהווים גם ביטוי לחולשה אנושית. קיים בנו קושי רגשי רב לראות סֶבֶל אנושי הגורם לנו תחושה של מועקה וצער. ברור שלא ניתן לייחס חולשות אנושיות כאלו להנהגה אלוקית. אם כן, מה היא משמעות מידת הרחמים שתורה מייחסת לה'?

Parashat Re'eh - Justice, Kindness and Compassion

Parashat Re'eh - Justice, Kindness and Compassion

הרב שבתי סבתו
כט אב התשעט30.08.2019

פרשת עקב - המבחן באמוני

פרשת עקב - המבחן באמוני

הרב שבתי סבתו
כט אב התשעט30.08.2019

לשם מה צריך ה' לנסות אדם בודד או עם שלם, הרי הוא מכיר את היכולת הפוטנציאלית עד תומה? מכאן שמטרת הניסיון והמבחן איננה כדי להוסיף משהו לידיעת ה', אלא כדי שעם ישראל עצמו יהיה מודע למצבו הרוחני האֱמוני, ומתוך כך יֵדע מה לשפר והיכן לתקן.

Parashat Ekev - Test of Faith

Parashat Ekev - Test of Faith

הרב שבתי סבתו
כט אב התשעט30.08.2019

Why, then, must G-d test a man, or a nation? He already knows perfectly well our potential and that which is in our hearts. What can a test show that He doesn’t already know? It can only be that the Divine test is not designed to increase Hashem’s knowledge - but rather so that the People of Israel themselves should be aware of their spiritual situation. They will thus learn the areas in which they must improve.