חיפוש בארכיון השיעורים
הרב יצחק סבתו | בבא בתרא - חזקת הבתים | מחאה בכמה ודין אפי תלתא
הרב צדוק אליאס | בבא בתרא - חזקת הבתים | נסכא דרבי אבא

הרב צדוק אליאס | בבא בתרא - חזקת הבתים | נסכא דרבי אבא

הרב צדוק אליאס
כו אדר ב' התשפב29.03.2022

הרב אליסף יעקבסון | בבא בתרא - חזקת הבתים | גודרות

הרב אליסף יעקבסון | בבא בתרא - חזקת הבתים | גודרות

הרב אליסף יעקבסון
כו אדר ב' התשפב29.03.2022

הרב אליסף יעקבסון | בבא בתרא - חזקת הבתים

הרב אליסף יעקבסון | בבא בתרא - חזקת הבתים

הרב אליסף יעקבסון
כה אדר ב' התשפב28.03.2022

הרב שבתי סבתו | תהלים | מזמורים נ"ו נ"ז - דמעותיו של הקב"ה ומנהיגותו של דוד
הרב חיים גרינשפן | בבא בתרא - חזקת הבתים |יסוד חזקת ג' שנים

הרב חיים גרינשפן | בבא בתרא - חזקת הבתים |יסוד חזקת ג' שנים

הרב חיים גרינשפן
כד אדר ב' התשפב27.03.2022

הרב צדוק אליאס | בבא בתרא - חזקת הבתים | שכוני גוואי

הרב צדוק אליאס | בבא בתרא - חזקת הבתים | שכוני גוואי

הרב צדוק אליאס
כד אדר ב' התשפב27.03.2022

פרשת שמיני - מכאב לכח

פרשת שמיני - מכאב לכח

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כב אדר ב' התשפב25.03.2022

בדרך כלל מנסים בני אדם, באמצעות הדמיון, ליצור תמונה הפוכה מן המציאות המרה, דהיינו הדחקה ואפילו הכחשה. מאוחר יותר, מנסים...