חיפוש בארכיון השיעורים
טחינה | גדר טחינה ומתי מותר

טחינה | גדר טחינה ומתי מותר

הרב יעקב סבתו
כד טבת התשפב28.12.2021

סיום מלאכת דש

סיום מלאכת דש

הרב יעקב סבתו
יז טבת התשפב21.12.2021

דש | פתיחה

דש | פתיחה

הרב יעקב סבתו
י טבת התשפב14.12.2021

סיום הלכות בורר

סיום הלכות בורר

הרב יעקב סבתו
ג טבת התשפב07.12.2021

בורר | המשך גדרי תערובת

בורר | המשך גדרי תערובת

הרב יעקב סבתו
יט כסלו התשפב23.11.2021

בישול | סיום חימום אוכל בשבת

בישול | סיום חימום אוכל בשבת

הרב יעקב סבתו
יב כסלו התשפב16.11.2021

בורר | הקדמה, הגדרת תערובת

בורר | הקדמה, הגדרת תערובת

הרב יעקב סבתו
יב כסלו התשפב16.11.2021

שהייה מערב שבת וחימום בשבת

שהייה מערב שבת וחימום בשבת

הרב יעקב סבתו
ה כסלו התשפב09.11.2021

אפיה אחר אפיה, חמה ואור ותולדותיהם, דוד שמש

אפיה אחר אפיה, חמה ואור ותולדותיהם, דוד שמש

הרב יעקב סבתו
כז חשון התשפב02.11.2021

בישול-כלי שני, קלי בישול

בישול-כלי שני, קלי בישול

הרב יעקב סבתו
כ חשון התשפב26.10.2021

בישול האיסורים מדאורייתא

בישול האיסורים מדאורייתא

הרב יעקב סבתו
ו חשון התשפב12.10.2021