חיפוש בארכיון השיעורים
מועדיםגמרא - עיוןהלכהאמונהתנ"ךחסידותשיעורים כלליםפרשת שבועימי עיוןשאל את הרבחכמי ישראל ותורתםמדרש
פרוזבול לשנת השמיטה ה'תשפ"ב

פרוזבול לשנת השמיטה ה'תשפ"ב

בית הדין
יט אלול התשפב15.09.2022

נוסח הפרוזבול לשנת השמיטה תשפ"ב מאת בית ההוראה ודייני הישיבה.

בניין המשפט פסקי דין ומאמרים חלק א'

בניין המשפט פסקי דין ומאמרים חלק א'

הרב ישועה רטבי
כז אלול התשעט27.09.2019

אבן דרך בתהליך גאולת ישראל הוא 'אשיבה שופטייך כבראשונה'. בדורנו אנו עדים להתפתחות גדולה במשפט העברי בתחום דיני הממונות...