חיפוש בארכיון השיעורים
הקבלת פני רבו

הקבלת פני רבו

ישיבה גבוהה
יח תשרי התשפא06.10.2020

מקבלים פני רבותינו ומתברכים בזום

מלך הכבוד לראש השנה

מלך הכבוד לראש השנה

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כט אלול התשפ18.09.2020

יוצא לפי זה, שהשאלה החוזרת ונשאלת במשנה "איזהו...", מבקשת להביא לידיעתנו שגם במתנות שמים אפשר להטביע חותם בן אנוש. המשנה שואלת בערך כך: כיצד אנחנו יכולים לְנַכֵּס (מלשון נכסים) לעצמנו חלק מן האוצרות שהוענקו לנו על ידי בורא עולם? התשובה תהיה: על ידי צירוף עבודה עצמית על המידות.

Rosh HaShanah - The King of Glory

Rosh HaShanah - The King of Glory

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כט אלול התשפ18.09.2020

Let us begin with a Mishna in Tractate Avot, also known as Pirkei Avot, Chapters or Ethics of the Fathers. Avot is a part of the Talmud that deals with developing positive character traits and forming a Jewish worldview based on Torah values. It is therefore surprising to find, at the beginning of its Chapter Four, a series of questions dealing with "external" traits such as strength and wealth: "Who is wise? Who is mighty? Who is rich? ..." What do these traits have to do with developing one's character?

פרשת ניצבים - הטוב הנצחי

פרשת ניצבים - הטוב הנצחי

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כב אלול התשפ11.09.2020

יצר הרע, הוא זה שמעמיד את בני האדם למבחן, ובו נמדדת מידת הצלחתם בהתמודדות היומיומית מולו. אם עמדו מולו בהצלחה, הם רשאים לתבוע את הטוב האלוקי המובטח. אין הם תלויים עוד ברצון הבלעדי של הנותן, שהוא הקב"ה. כאן כבר יש ברית, שהיא התחייבות לספק את התגמול הטוב מכוח הצדק והמשפט שה' בעצמו קבע. לכן ביום השישי הופיע הביטוי "טוֹב מְאֹד". כלומר, כעת התייצב הטוב האלוקי על קיומו הנצחי. נחזור אל המשנה שבה פתחנו ונסכם.

Parashat Nitzavim  - The Eternal Good

Parashat Nitzavim - The Eternal Good

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כב אלול התשפ11.09.2020

To understand the depth of the "goodness" that is offered here, and especially its eternity, let us consult the words of our Sages. In Pirkei Avot (Ethics of the Fathers 3,14), Rabbi Akiva teaches us: Beloved is man, for he was created in G-d's image. Extra love was shown to him that he was created in G-d's image, as is written, For in the image of G-d He created man. (B'reshit 9,6) This teaching leaves us puzzled. The fact that man was created in G-d's image is certainly testimony of G-d's love for us - but why does the Mishna then immediately repeat the same idea with a slight addition, saying it is a sign of His "extra love" shown to man? What does this add to our understanding?

פרשת כי תבוא - אחריות והתחדשות

פרשת כי תבוא - אחריות והתחדשות

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
טו אלול התשפ04.09.2020

עם ישראל נולד כעם ביציאתו ממצרים, מקום ששימש לו כמקום עיבור. את תקופת ילדותו ובחרותו בילה עם ישראל במדבר. במקום הזה ניתן לו הכול מן המוכן, כילד. בתקופת המדבר, עמד משה רבנו ולימד את ישראל תורה ודעת ולכל שאלה היה מציב מענה. למשה היה קו פתוח אל ה' בשאלות ותשובות. מזונם העיקרי היה מַן שניתן בשפע עד פתח ביתם. עמוד האש בלילה ועמוד הענן ביום היו מסמנים להם את הכיוון ואת הדרך. באר המים הייתה מתלווה אליהם ממקום למקום ולא הייתה בעיה של מֵי שתייה. את הצל מחום השמש הכבד היה מספק הענן שעל ראשם. לבגדים חדשים לא היה צורך כי בגדיהם לא עברו תהליך שחיקה. נקודת המפנה הייתה בכניסה לארץ ישראל. כעת, עם ישראל נדרש לעשייה, למלחמה נגד אויביו בסיוע ה' מלמעלה. מעתה עליהם בעצמם לבנות בתים ולנטוע עצים, למנות מלך ולבנות את בית המקדש.

פרשת כי תצא - מצווה גוררת מצווה

פרשת כי תצא - מצווה גוררת מצווה

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
טו אלול התשפ04.09.2020

כיצד יתכן שמצוה הדורשת מאמץ כה רב ככיבוד אב ואם, תהיה שווה בערכה הסגולי למצוות שילוח הקן, הקלה לביצוע באופן יחסי?

Parashat Ki Tetze - One Good Deed Leads to Another

Parashat Ki Tetze - One Good Deed Leads to Another

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
טו אלול התשפ04.09.2020

Our question is now stronger: How can it be that honoring one's parents - which often requires tremendous effort, both physical and emotional - garners the same reward as the "easy" mitzvah of sending away the mother bird?

Parashat Ki Tavo -

Parashat Ki Tavo -

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
טו אלול התשפ04.09.2020

An iron crucible is a pot in which metals are boiled and melted in order to filter out the imperfections, leaving pure iron. For the Nation of Israel, the Egyptian bondage was a melting pot in which it was boiled, melted and shaped into the holy nation of G-d.

אורות התשובה - תשובה ירושלמית שמחה

אורות התשובה - תשובה ירושלמית שמחה

הרב יצחק חי זאגא
ז אלול התשפ27.08.2020

שיעור לחודש אלול בישיבה הגבוהה

סדרת תפילה לאלול - התפילה של ה'

סדרת תפילה לאלול - התפילה של ה'

הרב אחיה סנדובסקי
ד אלול התשפ24.08.2020

סדרת שיעורים חדשה מהרב אחיה סנדובסקי לכבוד חודש אלול בנושא התפילה

Parashat Shoftim - The Ban on Wanton Destruction

Parashat Shoftim - The Ban on Wanton Destruction

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
א אלול התשפ21.08.2020

This shows us that the Torah's words need to be studied carefully, and certainly not superficially, in order to reveal their profoundly true meaning. Let us therefore do this with the above verses in order to understand the laws they teach us, as expressed in the Sages' conclusions.