חיפוש בארכיון השיעורים
טחינה | גדר טחינה ומתי מותר

טחינה | גדר טחינה ומתי מותר

הרב יעקב סבתו
כד טבת התשפב28.12.2021

פרשת שמות - אהיה אשר אהיה

פרשת שמות - אהיה אשר אהיה

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כ טבת התשפב24.12.2021

בספר שמות יתגלה שם ה' אלוקי ישראל המחולל נפלאות בעולם, ומתגלים בני ישראל בשמם החדש - עם ישראל. כאן ניתנת לנו ההזדמנות...

parashat shemot - I Will Be What I Will Be

parashat shemot - I Will Be What I Will Be

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כ טבת התשפב24.12.2021

In truth, however, the “names of Israel” is not the only reason it is called Sh’mot – for they are not the only names...

הרב שבתי סבתו | דבר תורה לפרשת שמות | אורות וכלים

הרב שבתי סבתו | דבר תורה לפרשת שמות | אורות וכלים

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כ טבת התשפב24.12.2021

כוזרי | מסורת ישראל ובל תוסיף

כוזרי | מסורת ישראל ובל תוסיף

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יט טבת התשפב23.12.2021

פרשת שבוע לאור הראי"ה | הגאולה והאמונה בספר שמות

פרשת שבוע לאור הראי"ה | הגאולה והאמונה בספר שמות

הרב חיים גרינשפן
יז טבת התשפב21.12.2021

סיום מלאכת דש

סיום מלאכת דש

הרב יעקב סבתו
יז טבת התשפב21.12.2021

דברי הספד על הרב אליעזר ולדמן זצ"ל

דברי הספד על הרב אליעזר ולדמן זצ"ל

הרב חיים גרינשפן
טז טבת התשפב20.12.2021

חכמי ישראל ותורתם | בית מדרשו של הרמב"ם

חכמי ישראל ותורתם | בית מדרשו של הרמב"ם

ר' אריאל דוד
טז טבת התשפב20.12.2021

שמואל א | פרקים ט-י | שאול והאתונות

שמואל א | פרקים ט-י | שאול והאתונות

הרב גבריאל גולדמן
טז טבת התשפב20.12.2021