חיפוש בארכיון השיעורים
הרב ראובן פיירמן | לידת ההויה בפסח | שיעור מיוחד לפסח

הרב ראובן פיירמן | לידת ההויה בפסח | שיעור מיוחד לפסח

הרב ראובן פיירמן
ג ניסן התשפב04.04.2022

הרב שבתי סבתו | דבר תורה לקראת פסח ושבת הגדול | כלי זהב ושמלות

הרב שבתי סבתו | דבר תורה לקראת פסח ושבת הגדול | כלי זהב ושמלות

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כט אדר ב' התשפב01.04.2022

התוועדות ליל הסדר תשפ"ב | ישיבה גבוהה מצפה יריחו

התוועדות ליל הסדר תשפ"ב | ישיבה גבוהה מצפה יריחו

ישיבה גבוהה
כח אדר ב' התשפב31.03.2022

עיונים וביאורים על סדר ההגדה בהשתתפות רבותינו, רה"י הרב יצחק סבתו, הרב חיים גרינשפן והרב ניר אפרתי

יום עיון בין ישראל לעמים | מרן רה"י הרב שבתי סבתו | בין אור לחושך

יום עיון בין ישראל לעמים | מרן רה"י הרב שבתי סבתו | בין אור לחושך

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כח אדר ב' התשפב31.03.2022

הרב יצחק סבתו | בבא בתרא - חזקת הבתים | מחאה בכמה ודין אפי תלתא
הרב צדוק אליאס | בבא בתרא - חזקת הבתים | נסכא דרבי אבא

הרב צדוק אליאס | בבא בתרא - חזקת הבתים | נסכא דרבי אבא

הרב צדוק אליאס
כו אדר ב' התשפב29.03.2022

הרב אליסף יעקבסון | בבא בתרא - חזקת הבתים | גודרות

הרב אליסף יעקבסון | בבא בתרא - חזקת הבתים | גודרות

הרב אליסף יעקבסון
כו אדר ב' התשפב29.03.2022

הרב אליסף יעקבסון | בבא בתרא - חזקת הבתים

הרב אליסף יעקבסון | בבא בתרא - חזקת הבתים

הרב אליסף יעקבסון
כה אדר ב' התשפב28.03.2022

הרב שבתי סבתו | תהלים | מזמורים נ"ו נ"ז - דמעותיו של הקב"ה ומנהיגותו של דוד