חיפוש בארכיון השיעורים

הרב שבתי סבתו | תהלים | מזמורים נ"ו נ"ז - דמעותיו של הקב"ה ומנהיגותו של דוד

מרן רה"י הרב שבתי סבתו | כה אדר ב' התשפב | 28.03.2022

מזמור נו:

א למנצח על יונת אלם רחקים לדוד מכתם באחז אתו פלשתים בגת ב חנני אלהים כי שאפני אנוש כל היום לחם ילחצני ג שאפו שוררי כל היום כי רבים לחמים לי מרום ד יום אירא אני אליך אבטח ה באלהים אהלל דברו באלהים בטחתי לא אירא מה יעשה בשר לי ו כל היום דברי יעצבו עלי כל מחשבתם לרע ז יגורו יצפינו [יצפונו] המה עקבי ישמרו כאשר קוו נפשי ח על און פלט למו באף עמים הורד אלהים ט נדי ספרתה אתה שימה דמעתי בנאדך הלא בספרתך י אז ישובו אויבי אחור ביום אקרא זה ידעתי כי אלהים לי יא באלהים אהלל דבר ביהוה אהלל דבר יב באלהים בטחתי לא אירא מה יעשה אדם לי יג עלי אלהים נדריך אשלם תודת לך יד כי הצלת נפשי ממות הלא רגלי מדחי להתהלך לפני אלהים באור החיים

 

מזמור נז:

א למנצח אל תשחת לדוד מכתם בברחו מפני שאול במערה ב חנני אלהים חנני כי בך חסיה נפשי ובצל כנפיך אחסה עד יעבר הוות ג אקרא לאלהים עליון לאל גמר עלי ד ישלח משמים ויושיעני חרף שאפי סלה ישלח אלהים חסדו ואמתו ה נפשי בתוך לבאם אשכבה להטים בני אדם שניהם חנית וחצים ולשונם חרב חדה ו רומה על השמים אלהים על כל הארץ כבודך ז רשת הכינו לפעמי כפף נפשי כרו לפני שיחה נפלו בתוכה סלה ח נכון לבי אלהים נכון לבי אשירה ואזמרה ט עורה כבודי עורה הנבל וכנור אעירה שחר י אודך בעמים אדני אזמרך בל אמים יא כי גדל עד שמים חסדך ועד שחקים אמתך יב רומה על שמים אלהים על כל הארץ כבודך

 

תגובות

אין תגובות לכתבה
הוספת תגובה
השאירו את תגובותיכם