חיפוש בארכיון השיעורים
עולם המשפחה | #2 | שונות ושוויון - גבר ואישה

עולם המשפחה | #2 | שונות ושוויון - גבר ואישה

רה"י הרב יצחק סבתו
יז אלול התשפב13.09.2022

אורות התפילה | למה לשהות לפני התפילה?

אורות התפילה | למה לשהות לפני התפילה?

הרב חיים סבתו
טו אלול התשפב11.09.2022

עולם המשפחה | #1 | מבוא לעולם המשפחה ומעמד האישה

עולם המשפחה | #1 | מבוא לעולם המשפחה ומעמד האישה

רה"י הרב יצחק סבתו
יא אלול התשפב07.09.2022

אורות התפילה | מה לכוון בתפילה?

אורות התפילה | מה לכוון בתפילה?

הרב חיים סבתו
ז אב התשפב04.08.2022

פרשת שבוע לאור הראי"ה | פרשת בלק | נבואת בלעם

פרשת שבוע לאור הראי"ה | פרשת בלק | נבואת בלעם

הרב חיים גרינשפן
ח תמוז התשפב07.07.2022

הרב שבתי סבתו | תהלים | מזמור צ"ה - 'לכו נרננה' -למה הקב"ה מנסה אותנו?
אורות התפילה | למי מותר להתפלל על הרשע?

אורות התפילה | למי מותר להתפלל על הרשע?

הרב חיים סבתו
כו סיון התשפב25.06.2022

גפ"ת בבא בתרא - קסב-קסג

גפ"ת בבא בתרא - קסב-קסג

הרב חיים גרינשפן
כא סיון התשפב20.06.2022

אורות התפילה | מה יותר גדול, תפילה או מעשה טוב?

אורות התפילה | מה יותר גדול, תפילה או מעשה טוב?

הרב חיים סבתו
כ סיון התשפב19.06.2022

אורות התפילה | איך מתכוננים לתפילה?

אורות התפילה | איך מתכוננים לתפילה?

הרב חיים סבתו
יג סיון התשפב12.06.2022

אורות התפילה | איך התפילה משפיעה על הסביבה שלי?

אורות התפילה | איך התפילה משפיעה על הסביבה שלי?

הרב חיים סבתו
ז סיון התשפב06.06.2022

 אורות התפילה | איך אדע שהתפילה שלי הועילה?

אורות התפילה | איך אדע שהתפילה שלי הועילה?

הרב חיים סבתו
ב סיון התשפב01.06.2022