חיפוש בארכיון השיעורים
פרשת מטות - לא יחל דברו

פרשת מטות - לא יחל דברו

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
א אב התשעח13.07.2018

"לֹא יַחֵל דְּבָרוֹ" - הוא אינו מֵיחל, אבל אחרים מֵיחלים לו (חגיגה י.)". במבט ראשון נראית האסמכתא הזאת הפוכה מרוח הכתוב. התורה מדגישה "לֹא יַחֵל דְּבָרוֹ", וחז"ל מדייקים את ההיפך. "הוא לא, אבל אחרים כן".

Parashat Matot - He Shall Not Violate His Word

Parashat Matot - He Shall Not Violate His Word

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
א אב התשעח13.07.2018

At first glance, this interpretation appears to quite far from the spirit of the law. How can it be that the Torah emphasizes that one must keep his word – and then the Sages deduce the opposite?!

פרשת פינחס - שבטי י-ה

פרשת פינחס - שבטי י-ה

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כג תמוז התשעח06.07.2018

עלינו לחקור אם יש מידע מוצפן בתוספת הזו "מִשְׁפַּחַת הַחֲנֹכִי", "מִשְׁפַּחַת הַפַּלֻּאִי" וכו'. לא ייתכן שהתורה תשתמש בביטוי הזה רק כדי להביע את הכינוי המשפחתי. אם רק זו המטרה, כי אז די באיזכור אחד! מדוע לחזור על כך פעם אחר פעם באדיקות?

Parashat Pinchas - The Tribes of G-d

Parashat Pinchas - The Tribes of G-d

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כג תמוז התשעח06.07.2018

Why must the family name be repeated twice – and this for each of the dozens of families? Would one mention of each name not have sufficed? The Torah is surely adding important information by using this special format, and we must seek out what it is.

פרשת בלק - לֹא הִבִּיט אָוֶן בְּיַעֲקֹב

פרשת בלק - לֹא הִבִּיט אָוֶן בְּיַעֲקֹב

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
טז תמוז התשעח29.06.2018

כוונת הכתוב איננה ברורה. האם פירושו של דבר הוא, שלעולם אין ה' רואה שום פגם במעשי בני ישראל? האם לעולם עם ישראל אינו חוטא, או לחילופין, שחטאיו לא נחשבים בעיני ה' לחטא?

Parashat Balak  He Sees No Iniquity in Yaakov

Parashat Balak He Sees No Iniquity in Yaakov

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
טז תמוז התשעח29.06.2018

This is hard to explain literally. Does Hashem truly never see anything wrong with Israel's actions? Does Israel never sin? Alternatively, are their sins not considered as such in G-d's eyes?

פרשת בלק

פרשת בלק

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
טו תמוז התשעח28.06.2018

פרשת חוקת - מי מריבה

פרשת חוקת - מי מריבה

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ט תמוז התשעח22.06.2018

גם אם ניקח את כל הפירושים למה שקרה בפרשיית הוצאת המים מן הסלע, אין זה מסביר מדוע ה' התבטא פעם אחר פעם בצורה כל כך חריפה בביטויים כגון מעילה... הפרת אמונים... אי קידוש שם ה'...?

Parashat Chukat - The Waters of Contention

Parashat Chukat - The Waters of Contention

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ט תמוז התשעח22.06.2018

קורח - שררה או שירות

קורח - שררה או שירות

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ב תמוז התשעח15.06.2018

הויכוח בין משה רבנו לקורח, מציף את השקפת התורה בנוגע לכל תפקיד הנהגתי בישראל. מה כותבת התורה ביחס למנהיג הגבוה ביותר שהוא המלך?

Parashat Korach - To Serve, or to Be Served?

Parashat Korach - To Serve, or to Be Served?

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ב תמוז התשעח15.06.2018

A house full of Torah scrolls is one in which the books are physically inside it – but are not intrinsically connected to it. The true connection to a house takes place via something that truly represents it, its ambassador. What represents a house?

Korach

Korach

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
א תמוז התשעח14.06.2018