חיפוש בארכיון השיעורים
הסבר הפיוטים של פסח

הסבר הפיוטים של פסח

הרב גבריאל גולדמן
ג ניסן התשעח19.03.2018

חירות, הקדמה לעולת ראייה לפסח

חירות, הקדמה לעולת ראייה לפסח

הרב חן חלמיש
ג ניסן התשעח19.03.2018

בדיקת חמץ והשבתתו

בדיקת חמץ והשבתתו

הרב שבתי סבתו
ג ניסן התשעח19.03.2018

בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו

בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו

הרב ראובן פיירמן
ג ניסן התשעח19.03.2018

ארבעת הבנים שבנו

ארבעת הבנים שבנו

הרב יצחק סבתו
ב ניסן התשעח18.03.2018

ויקרא - על מהות הקרבנות

ויקרא - על מהות הקרבנות

הרב שבתי סבתו
כט אדר התשעח16.03.2018

פער גדול ובלתי מוסבר קיים בין התייחסותה של התורה לסוגיית הקרבנות, לבין התייחסותם של נביאי ישראל. עלינו לברר, כיצד הידרדרו הקרבנות ממעמד כה גבוה של קודש קדשים למעמד כה נמוך של חולי חולין בזמן נביאי ישראל?

Parashat Vayikra - On the Essence of Sacrifices

Parashat Vayikra - On the Essence of Sacrifices

הרב שבתי סבתו
כט אדר התשעח16.03.2018

The vital importance of sacrifices as an integral part of the spiritual existence of the Nation of Israel is well known. The abundant Torah chapters that discuss the various aspects of sacrifices are adequate evidence of their great significance. How do we explain the large gap between the Torah's reverent approach to sacrifices, and the critical attitude of the Prophets? Why did the sacrifices drop from its exalted position of holiness and importance, to such a low during the period of the Prophets?

קהלת , שיעור מספר 22 , משמעות השם של האדם

קהלת , שיעור מספר 22 , משמעות השם של האדם

הרב שבתי סבתו
כו אדר התשעח13.03.2018

אורות הקודש , שיעור מספר 22 , - פסקאות לז, לח

אורות הקודש , שיעור מספר 22 , - פסקאות לז, לח

הרב שבתי סבתו
כו אדר התשעח13.03.2018

הדיני גניזה , יסודות הדינים,  הפטורים מגניזה המשך

הדיני גניזה , יסודות הדינים, הפטורים מגניזה המשך

הרב יעקב סבתו
כו אדר התשעח13.03.2018

פקודי - שליש המידה ומרכזיותה

פקודי - שליש המידה ומרכזיותה

הרב שבתי סבתו
כב אדר התשעח09.03.2018

נקודת השליש היא מרכז הכובד, הן מן הבחינה הפיזית של עמידה יציבה על הקרקע, והן מן הבחינה העֶרְכִּית של ייעד הקיום, שהוא רצף ההמשכיות לדורות הבאים.