חיפוש בארכיון השיעורים
Parashat Vayishlach - Do Not Fear, My Servant Yaakov

Parashat Vayishlach - Do Not Fear, My Servant Yaakov

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
טו כסלו התשעט23.11.2018

Yaakov's immediate and surprising reaction, as we read in the next verse, was fear: "He was greatly afraid!" This is precisely the opposite of his grandfather Avraham's reaction upon hearing that his nephew Lot had been taken captive by the Four Kings. Avraham responded then with courage and resolve: "He led forth those he had trained… three hundred and eighteen in number, and pursued them to Dan" (14,14). Courageously taking the initiative and setting off to war with the great kings of his day, Avraham hands them a stinging defeat and ends their string of great victories.

פרשת תולדות - הגורל

פרשת תולדות - הגורל

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
א כסלו התשעט09.11.2018

1) מדוע התעקש יצחק אבינו לברך את עשיו, למרות אופיו הקשה והשלילי? 2) מדוע בחרה רבקה בדרך לא ישרה, כדי שהצדק - כפי שהוא נראה מנקודת מבטה, יֵעָשֶׂה? 3) איך יצחק אבינו, שהיה כל ימיו רועה צאן, אינו מבחין בין שיער אדם לשיער גדי? 4) אם יש סתירה בין "קוֹל יַעֲקֹב" ל"יְדֵי עֵשָׂו", ברור שצליל קולו של אדם, נאמן יותר למקור (אוטנטי) מאשר הופעה חיצונית, אשר ניתנת לעיצוב באמצעות תחפושת. מדוע בכל זאת הכריע יצחק על פי ההופעה החיצונית?

Parashat Toldot- The Divine Lottery

Parashat Toldot- The Divine Lottery

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
א כסלו התשעט09.11.2018

פרשת חיי שרה - בְּכֶסֶף מָלֵא

פרשת חיי שרה - בְּכֶסֶף מָלֵא

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כד חשון התשעט02.11.2018

בסיפור קניית מערת המכפלה, מתנהגים המוכר והקונה בצורה הפוכה לחלוטין מכללי המסחר. אברהם אבינו, הקונה, מדגיש את חשיבותה של המערה בעיניו, ומביע נכונות לשלם כל מחיר. מאידך, עפרון המוכר, מוכן לתת הכול בחינם. גם את המערה אשר בקצה שדהו וגם את השדה כולה. הכול חינם אין כסף.

פרשת חיי שרה

פרשת חיי שרה

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כד חשון התשעט02.11.2018

Parashat Chaye Sarah - The Full Price

Parashat Chaye Sarah - The Full Price

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כד חשון התשעט02.11.2018

This story illustrates the most basic rules of business: Where there is great demand, the price rises, and where there is too much in supply, the price decreases. In addition, the buyer always derides the merchandise, while the seller praises it. As King Solomon teaches in his Book of Proverbs:

פרשת וירא - עמידה לפני השם

פרשת וירא - עמידה לפני השם

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יז חשון התשעט26.10.2018

Parashat Vayera - Standing Before G-d

Parashat Vayera - Standing Before G-d

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יז חשון התשעט26.10.2018

The next verses will surprise us, then, as they show that there is actually much more to "standing before Hashem" than bodily strength. It also includes the psychological and ethical capacities to speak to G-d and demand the nullification of His decrees.

פרשת לך לך - שלמות אישית ושליחות לאומית

פרשת לך לך - שלמות אישית ושליחות לאומית

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
י חשון התשעט19.10.2018

גזירת השִעבוד היא גזרה קשה מאוד. על פניה היא נראית כהחלטה אלוקית ללא סיבה גלויה לעין. האם ייתכן שהגזירה הזאת היא עונש על חטא? קשה לקבל זאת, כי הרי מדובר כאן בדורות שעדיין לא נולדו ועדיין לא חטאו? או אולי זהו צעד הכרחי, שאמור להכין את עתידם של בני ישראל כעַם ה'?

Parashat Lekh Lekha -  Personal Perfection, National Mission

Parashat Lekh Lekha - Personal Perfection, National Mission

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
י חשון התשעט19.10.2018

No rhyme or reason is presented as explanation for such a severe Divine decree. It is not likely to be a punishment for a sin, for the coming generations that are to suffer the enslavement have not yet been born and certainly did not yet sin! Could it be a necessary step designed to prepare Bnei Yisrael for their future role as G-d's Nation?

פרשת נח - שני רבדים בשם השם

פרשת נח - שני רבדים בשם השם

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ג חשון התשעט12.10.2018

במאמר הזה, נתעכב על ההבדל בין השימוש בשם "אלוקים" לבין השימוש בשם הוויה. שם "אלוקים", הוא יותר כללי ודומה למלך או שופט. מאידך, שם הוויה הוא שמו של ה' אלוקי ישראל בלבד. משום כך, תצדק הקריאה "ה' הוּא הָאֱ-לֹהִים", שפירושה הוא: עם ישראל מודיע לעולם שה', הוא הא-לוה האמיתי.

Parashat Noach- Two Tiers in G-d's Name

Parashat Noach- Two Tiers in G-d's Name

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ג חשון התשעט12.10.2018

The Torah gives us various keys by which to understand its hidden meanings. One of the most important of these keys is the specific Name of G-d that appears in a given Torah portion or passage. Let us clarify the difference between the Divine Name that is pronounced Elokim, and the Name that is spelled yud, keh (heh), vuv and heh – the Havayah Name that we pronounce in prayer as "Ado-nai" and otherwise as "Hashem." (Its sanctity is so great that we do not even pronounce its letters consecutively.)