חיפוש בארכיון השיעורים
פרשת ראה

פרשת ראה

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
טז כסלו התשעח04.12.2017

עין אי"ה, אמיתות תורה שבכתב ותורה שבעל פה - חלק ב'

עין אי"ה, אמיתות תורה שבכתב ותורה שבעל פה - חלק ב'

הרב ראובן פיירמן
טו כסלו התשעח03.12.2017

אמונה בה', שיעור מספר 5, גן עדן וגיהנם

אמונה בה', שיעור מספר 5, גן עדן וגיהנם

הרב ראובן פיירמן
טו כסלו התשעח03.12.2017

סיומים מעמד מכרז הש"ס - הרב עמאר

סיומים מעמד מכרז הש"ס - הרב עמאר

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יג כסלו התשעח01.12.2017

תקציר מעמד סיום מכרז הש"ס בהשתתפות הרב עמאר

פרשת וישלח - אל אלוהי ישראל

פרשת וישלח - אל אלוהי ישראל

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יג כסלו התשעח01.12.2017

מסילת ישרים,  דרכי חסידות, מהי אהבת ה'?

מסילת ישרים, דרכי חסידות, מהי אהבת ה'?

הרב חיים סבתו
יג כסלו התשעח01.12.2017

מורה הנבוכים, הקושיות והשאלות אל מול ההשקפות - חלק ב'

מורה הנבוכים, הקושיות והשאלות אל מול ההשקפות - חלק ב'

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
י כסלו התשעח28.11.2017

שיעורים בספר הכוזרי , שיעור מספר 10 , הנהגת עובד ה' חוקי תורת ישראל
עין אי"ה, אמיתות תורה שבכתב ותורה שבעל פה - חלק א'

עין אי"ה, אמיתות תורה שבכתב ותורה שבעל פה - חלק א'

הרב ראובן פיירמן
ח כסלו התשעח26.11.2017

אמונה בה', שיעור מספר 4, מן העולם ועד העולם, חלק ב'

אמונה בה', שיעור מספר 4, מן העולם ועד העולם, חלק ב'

הרב ראובן פיירמן
ח כסלו התשעח26.11.2017