חיפוש בארכיון השיעורים
עין אי"ה, אנשי התנ"ך בתור אידאות

עין אי"ה, אנשי התנ"ך בתור אידאות

הרב ראובן פיירמן
ו טבת התשעח24.12.2017

אמונה בה', שיעור מספר 8, בחירה חופשית

אמונה בה', שיעור מספר 8, בחירה חופשית

הרב ראובן פיירמן
ו טבת התשעח24.12.2017

וייגש - המספר הסודי

וייגש - המספר הסודי

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ג טבת התשעח21.12.2017

התורה טורחת להגיש לנו רשימה מפורטת של משפחת יעקב אבינו היורדת למצרים. על פניה נראית רשימה זו ככל הרשימות, הכוללות גם...

Vayigash - The Secret Number

Vayigash - The Secret Number

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ג טבת התשעח21.12.2017

In the weekly Torah portion of Vayigash, the Torah takes the trouble to detail the names of the descendants of Yaakov...

מסילת ישרים,  דרכי חסידות, קנאת ה'

מסילת ישרים, דרכי חסידות, קנאת ה'

הרב חיים סבתו
ג טבת התשעח21.12.2017

אורות ארץ ישראל, שיעור מספר 5 , פסקה ג

אורות ארץ ישראל, שיעור מספר 5 , פסקה ג

הרב עוזי שרבף
ב טבת התשעח20.12.2017

רה"י הרב סבתו בקריאה לעזרת הגרעין ברמת השרון.

רה"י הרב סבתו בקריאה לעזרת הגרעין ברמת השרון.

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
א טבת התשעח19.12.2017

ראש הישיבה הרב שבתי סבתו שליט"א במכתב קריאה לעזרתה הישיבה ברמת השרון בראשות בוגר הישיבה הרב ראובן ששון

מורה הנבוכים, ההשגחה האלוקית - חלק א'

מורה הנבוכים, ההשגחה האלוקית - חלק א'

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
א טבת התשעח19.12.2017

פרשת ויחי דבר תורה קצר

פרשת ויחי דבר תורה קצר

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כה כסלו התשעח13.12.2017

שיעורים בספר הכוזרי ,שיעור מספר 12 , מהות השבת

שיעורים בספר הכוזרי ,שיעור מספר 12 , מהות השבת

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כה כסלו התשעח13.12.2017

מורה הנבוכים, ייסורים של אהבה

מורה הנבוכים, ייסורים של אהבה

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כד כסלו התשעח12.12.2017