חיפוש בארכיון השיעורים
Parashat Vayikra - On the Essence of Sacrifices

Parashat Vayikra - On the Essence of Sacrifices

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כט אדר התשעח16.03.2018

The vital importance of sacrifices as an integral part of the spiritual existence of the Nation of Israel is well...

מורה נבוכים , שיעור מספר 22 , סיום פרק י''ג - תכלית המציאות

מורה נבוכים , שיעור מספר 22 , סיום פרק י''ג - תכלית המציאות

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כו אדר התשעח13.03.2018

אורות הקודש , שיעור מספר 22 , - פסקאות לז, לח

אורות הקודש , שיעור מספר 22 , - פסקאות לז, לח

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כו אדר התשעח13.03.2018

דיני גניזה , יסודות הדינים,  הפטורים מגניזה המשך

דיני גניזה , יסודות הדינים, הפטורים מגניזה המשך

הרב יעקב סבתו
כו אדר התשעח13.03.2018

פקודי - שליש המידה ומרכזיותה

פקודי - שליש המידה ומרכזיותה

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כב אדר התשעח09.03.2018

נקודת השליש היא מרכז הכובד, הן מן הבחינה הפיזית של עמידה יציבה על הקרקע, והן מן הבחינה העֶרְכִּית של ייעד הקיום, שהוא...

Parashat Pekudei - The Centrality of One-Third

Parashat Pekudei - The Centrality of One-Third

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כב אדר התשעח09.03.2018

The definition of the "one-third" point, then, is this: It is the center of gravity, both physically – in terms of...

כי תשא - שמן משחת קודש

כי תשא - שמן משחת קודש

רה"י הרב יצחק סבתו
כב אדר התשעח09.03.2018

מעתה מובן מדוע ליצור שמן המשחה חמור יותר מלסוך באותו השמן, למרות שלאמיתו של דבר אין בו כל קדושה . שהרי הדבר בדיוק כמו...

ויקהל פקודי

ויקהל פקודי

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כא אדר התשעח08.03.2018

מסילת ישרים , המשך מידת הענווה

מסילת ישרים , המשך מידת הענווה

הרב חיים סבתו
כא אדר התשעח08.03.2018

כוזרי , שיעור מספר 18 , היחס בין היחיד לכלל

כוזרי , שיעור מספר 18 , היחס בין היחיד לכלל

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כא אדר התשעח08.03.2018

מורה נבוכים , שיעור מספר 21 , חלק שלישי פרק יג , תכלית המציאות

מורה נבוכים , שיעור מספר 21 , חלק שלישי פרק יג , תכלית המציאות

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יט אדר התשעח06.03.2018

דיני גניזה , יסודות הדינים, התחלת הפטורים מגניזה

דיני גניזה , יסודות הדינים, התחלת הפטורים מגניזה

הרב יעקב סבתו
יט אדר התשעח06.03.2018