חיפוש בארכיון השיעורים
בחוקותי - קשר נצחי

בחוקותי - קשר נצחי

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כו אייר התשעח11.05.2018

נמשיל זאת לבנין דו קומתי, שיש לו יסודות איתנים. היסודות האיתנים, זהו הקשר העמוק בין ה' ובין ישראל, שאותו ה' לא יפר...

Parashat Bechukotai - The Eternal Bond

Parashat Bechukotai - The Eternal Bond

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כו אייר התשעח11.05.2018

Our relationship with Hashem can thus be compared to a two-story building. The first floor is the strong base on which...

אמור - הפאה והביכורים

אמור - הפאה והביכורים

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יט אייר התשעח04.05.2018

התעלמותה של התורה מהגדרת שיעור ומידה מלמדת, כי בכוונתה להדגיש עיקרון יסוד. במצוות הפאה מבהירה התורה, שאסור לבעל השדה...

Parashat Emor - Pe'ah and First-Fruits

Parashat Emor - Pe'ah and First-Fruits

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יט אייר התשעח04.05.2018

By not specifying specific amounts, the Torah shows that it wishes to emphasize a message other than how much we must...

פרשת בהר

פרשת בהר

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יח אייר התשעח03.05.2018

פרשת אמור- רגשי קודש

פרשת אמור- רגשי קודש

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יב אייר התשעח27.04.2018

מה הקשר בין שלושת המצוות 1) שבעת ימים יהיה תחת אימו 2) אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד 3) איסור נותר שעל העובר עליהם...

Emor - Emotions of Holiness

Emor - Emotions of Holiness

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יב אייר התשעח27.04.2018

The first one tells us that we may not bring a sacrifice of an animal that is less than seven days old. The second is...

רה"י מספיד את הרב הדרי זצ"ל

רה"י מספיד את הרב הדרי זצ"ל

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יב אייר התשעח27.04.2018

פרשת תזריע -  לעיני הכהן

פרשת תזריע - לעיני הכהן

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ה אייר התשעח20.04.2018

במאמר הזה ננסה לפענח הלכה מסתורית הקובעת, כי טומאת נגעים איננה מקבלת תוקף של טומאה אלא משעה שראה אותם הכהן ואישר שאכן...

Parashat Tazria - The Eyes of the Priest

Parashat Tazria - The Eyes of the Priest

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ה אייר התשעח20.04.2018

The Torah repeats several times that lesions of leprosy defile a person or a house only after the Cohen has seen them...

ליום העצמאות - בית של קבע

ליום העצמאות - בית של קבע

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ה אייר התשעח20.04.2018

"אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי: כל הקובע מקום לתפילתו, אויביו נופלים תחתיו, שנאמר: 'וְשַׂמְתִּי מָקוֹם לְעַמִּי...

Yom HaAtzma'ut - A Permanent Home

Yom HaAtzma'ut - A Permanent Home

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ה אייר התשעח20.04.2018

For 2,000 years, the Jewish People wandered; their symbol was the walking stick. Throughout the world they sought a...