חיפוש בארכיון השיעורים
פרשת חיי שרה

פרשת חיי שרה

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כד חשון התשעט02.11.2018

Parashat Chaye Sarah - The Full Price

Parashat Chaye Sarah - The Full Price

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כד חשון התשעט02.11.2018

This story illustrates the most basic rules of business: Where there is great demand, the price rises, and where there...

פרשת וירא - עמידה לפני השם

פרשת וירא - עמידה לפני השם

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יז חשון התשעט26.10.2018

Parashat Vayera - Standing Before G-d

Parashat Vayera - Standing Before G-d

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יז חשון התשעט26.10.2018

The next verses will surprise us, then, as they show that there is actually much more to "standing before Hashem" than...

פרשת לך לך - שלמות אישית ושליחות לאומית

פרשת לך לך - שלמות אישית ושליחות לאומית

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
י חשון התשעט19.10.2018

גזירת השִעבוד היא גזרה קשה מאוד. על פניה היא נראית כהחלטה אלוקית ללא סיבה גלויה לעין. האם ייתכן שהגזירה הזאת היא עונש...

Parashat Lekh Lekha -  Personal Perfection, National Mission

Parashat Lekh Lekha - Personal Perfection, National Mission

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
י חשון התשעט19.10.2018

No rhyme or reason is presented as explanation for such a severe Divine decree. It is not likely to be a punishment for...

פרשת נח - שני רבדים בשם השם

פרשת נח - שני רבדים בשם השם

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ג חשון התשעט12.10.2018

במאמר הזה, נתעכב על ההבדל בין השימוש בשם "אלוקים" לבין השימוש בשם הוויה. שם "אלוקים", הוא יותר כללי ודומה למלך או שופט....

Parashat Noach- Two Tiers in G-d's Name

Parashat Noach- Two Tiers in G-d's Name

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ג חשון התשעט12.10.2018

The Torah gives us various keys by which to understand its hidden meanings. One of the most important of these keys is...

בראשית - עץ החיים ועץ הדעת

בראשית - עץ החיים ועץ הדעת

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כו תשרי התשעט05.10.2018

האם ייתכן, שקודם האכילה מעץ הדעת היה אדם הראשון נבער מדעת כבהמה ולא ידע להבחין בין טוב לרע? אם כך היה, כיצד נצטווה על...

Parashat B'reshit - The Trees of Life and Knowledge

Parashat B'reshit - The Trees of Life and Knowledge

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כו תשרי התשעט05.10.2018

Let us consider, for instance, the challenging issue of the Tree of Knowledge, the fruit of which G-d told Adam and...

פרשת ניצבים - דרך ישרה

פרשת ניצבים - דרך ישרה

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כז אלול התשעח07.09.2018

מהו השער שדרכו ניתן להגיע אל הבנת מצוות ה' וקיומם? מהי דרך החיים שתוביל אל כל המצוות? המכנה המשותף של כל התשובות,...

Parashat Nitzavim -

Parashat Nitzavim -

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כז אלול התשעח07.09.2018

A strange question! Is it not obvious that the path G-d deems straight and correct for a Jew is that of meticulous...