חיפוש בארכיון השיעורים
PARASHAT SH'MOT - Lights and Means

PARASHAT SH'MOT - Lights and Means

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כ טבת התשעט28.12.2018

The appearance of “prophetic light” fills us with vision replete with great spiritual ambitions. Lights of this type...

פרשת ויחי - מלחמת הקיום

פרשת ויחי - מלחמת הקיום

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יג טבת התשעט21.12.2018

לחלוקת עם ישראל ל - 12 שבטים, יש משמעות רבה. המספר הזה, הוא מספר החודשים בשנה והוא מספר האלכסונים בצלעות הקובייה.

PARASHAT VAY’CHI - The War for Existence

PARASHAT VAY’CHI - The War for Existence

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יג טבת התשעט21.12.2018

This change is critical, for we know that the division of the Nation of Israel into 12 tribes is very significant....

פרשת ויגש - איש נבון וחכם

פרשת ויגש - איש נבון וחכם

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ו טבת התשעט14.12.2018

התורה מקדישה מקום נרחב לתיאור החכמה והתבונה שגילה יוסף, בקליטת יעקב וכל זרעו אשר הגיעו מארץ ישראל. התיאור הנרחב הזה...

Parashat Vayigash - A Man with Insight and Wisdom

Parashat Vayigash - A Man with Insight and Wisdom

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ו טבת התשעט14.12.2018

Yosef clearly has this ability, as Pharaoh instinctively sees – but he is even more skilled than that: He was also able...

חנוכה-שבת, חודש ומילה

חנוכה-שבת, חודש ומילה

רה"י הרב יצחק סבתו
כד כסלו התשעט02.12.2018

פרשת וישב - חלומות נושאי מסר

פרשת וישב - חלומות נושאי מסר

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כא כסלו התשעט29.11.2018

החלום הוא מסגרת כללית, העשויה לצאת לפועל בכל מיני דרכים. משל לרעיון, שאפשר לעצב אותו בכמה אופנים. המעצֵב, הוא זה שיקבע...

פרשת וישלח - אל תירא עבדי יעקב

פרשת וישלח - אל תירא עבדי יעקב

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
טו כסלו התשעט23.11.2018

משום כך, הפחד של יעקב אינו מובן, במיוחד על רקע כל המוצאות אותו. יעקב צועד יד ביד עם ההבטחה האלוקית שניתנה לו בצאתו מן...

Parashat Vayishlach - Do Not Fear, My Servant Yaakov

Parashat Vayishlach - Do Not Fear, My Servant Yaakov

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
טו כסלו התשעט23.11.2018

Yaakov's immediate and surprising reaction, as we read in the next verse, was fear: "He was greatly afraid!" This is...

פרשת תולדות - הגורל

פרשת תולדות - הגורל

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
א כסלו התשעט09.11.2018

1) מדוע התעקש יצחק אבינו לברך את עשיו, למרות אופיו הקשה והשלילי? 2) מדוע בחרה רבקה בדרך לא ישרה, כדי שהצדק - כפי שהוא...

Parashat Toldot- The Divine Lottery

Parashat Toldot- The Divine Lottery

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
א כסלו התשעט09.11.2018

פרשת חיי שרה - בְּכֶסֶף מָלֵא

פרשת חיי שרה - בְּכֶסֶף מָלֵא

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כד חשון התשעט02.11.2018

בסיפור קניית מערת המכפלה, מתנהגים המוכר והקונה בצורה הפוכה לחלוטין מכללי המסחר. אברהם אבינו, הקונה, מדגיש את חשיבותה...