חיפוש בארכיון השיעורים
לפרשת בהר בחוקתי - קשר נצחי

לפרשת בהר בחוקתי - קשר נצחי

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כה אייר התשפא07.05.2021

קשר נצחי הברית

פרשת קדושים

פרשת קדושים

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יא אייר התשפא23.04.2021

מפני שיבה תקום...ויראת מאלוהך אני ה'

פרשת אחרי מות - אני ה' אלוהיכם

פרשת אחרי מות - אני ה' אלוהיכם

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
י אייר התשפא22.04.2021

ה' הבדיל אותנו מן המצרים מכאן ומן הכנענים מכאן, כדי ללכת בדרך חדשה. אמור מעתה, מדוע ה' בחר דווקא בנו? כי כנראה הוא יודע שאנחנו היחידים המצוידים בתכונות אופי בסיסיות, הדרושות לפריצת דרך, בשירוש טעותם של עובדי האלילים ובהשרשת אמונת הייחוד ודרך ה' בעולם. מנימוק זה, ה' קבע לנו את האסור והמותר באכילת בעלי החיים, ואת האסור והמותר ביחסי קרבה ואישות. ניתן לסכם ולומר, שה' דאג להרחיק מעלינו כל מה שמפריע לנו בביצוע השליחות שבעבורה נבחרנו להיות עם ה'.

Parashat Acharei Mot - "I am the Lord your G-d"

Parashat Acharei Mot - "I am the Lord your G-d"

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
י אייר התשפא22.04.2021

G-d differentiated us from among the Egyptians on the one hand, and the Canaanites on the other, in order that we walk a new path in the Land of Israel. Why did Hashem choose specifically us for this mission? Apparently, He knows that Israel is the only nation equipped with the fundamental traits necessary for blazing G-d's path in the world, uprooting the errors of the idol-worshipers, and implanting the belief in One G-d and His path in the world.

פרשת מצורע - על מהות הטהרה

פרשת מצורע - על מהות הטהרה

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
י אייר התשפא22.04.2021

אחד היסודות הגדולים שגילתה לנו התורה, הוא תהליך ההתנערות מן הטומאה באמצעות הזאה מתערובת אפר פרה אדומה ומים. התורה עצמה מגדירה את התהליך הזה כ"חוקה" מיוחדת, אשר שֶׂכֶל בר אנוש אינו מסוגל להבינו אל נכון. בכל זאת ננסה אנחנו בכלים המצומצמים העומדים לרשותנו, לנסות להתקרב להבנת הרעיון העמוק הזה.

Parashat Metzora - The Essence of Purity

Parashat Metzora - The Essence of Purity

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
י אייר התשפא22.04.2021

One of the great fundamentals that the Torah revealed to us is the process of shaking off the defilement of death via the ashes of the Parah Adumah, the mysterious Red Heifer. By sprinkling upon the impure person a mixture of ashes of a red cow, water and other ingredients, purity replaces defilement. The Torah itself calls this process a special "statute," implying that the human intellect cannot properly understand it.

שיחה ליום העצמאות ה73

שיחה ליום העצמאות ה73

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ג אייר התשפא15.04.2021

פעם ראשונה שכל הישיבה מתאספת לבית המדרש מאז תקופת הקורונה

לפסח תשע"א  - ביד חזקה

לפסח תשע"א - ביד חזקה

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יג ניסן התשפא26.03.2021

פרשת ויקהל - אור ואש

פרשת ויקהל - אור ואש

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כח אדר התשפא12.03.2021

ראשית, מה ביקש משה רבנו להודיע, בהצבתו של יום השבת וקדושתו בראש דבריו? שנית, מדוע נבחרה מלאכת הבערת אש, כפעולה המייצגת את כלל המלאכות האסורות ביום השבת?

PARASHAT VAYAK’HEL - Light and Fire

PARASHAT VAYAK’HEL - Light and Fire

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כח אדר התשפא12.03.2021

First of all, what message was Moshe trying to give over by beginning his lesson with the Sabbath day and its holiness? Second, out of the 39 categories of prohibited work on the Sabbath, why did Moshe choose “lighting fire” for his example of prohibited work on the holy day?

מאמר אסתר

מאמר אסתר

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ז אדר התשפא19.02.2021

פרשת תרומה

פרשת תרומה

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ו אדר התשפא18.02.2021

זוגיות ואחדות במעשה המשכן