חיפוש בארכיון השיעורים
ליקוטי מוהר"ן | תנינא מח | כל התרחקות היא התקרבות

ליקוטי מוהר"ן | תנינא מח | כל התרחקות היא התקרבות

רה"י הרב יצחק סבתו
יד טבת התשפב18.12.2021

כוזרי | טומאה וטהרה

כוזרי | טומאה וטהרה

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יב טבת התשפב16.12.2021

פרשת ויחי - לגלות את הקץ

פרשת ויחי - לגלות את הקץ

הרב חיים גרינשפן
י טבת התשפב14.12.2021

שמואל א | פרק ג | נבואת שמואל

שמואל א | פרק ג | נבואת שמואל

הרב צדוק אליאס
י טבת התשפב14.12.2021

עשרה בטבת | עזרא הסופר וחידוש הכתב

עשרה בטבת | עזרא הסופר וחידוש הכתב

רה"י הרב יצחק סבתו
י טבת התשפב14.12.2021

דש | פתיחה

דש | פתיחה

הרב יעקב סבתו
י טבת התשפב14.12.2021

שמואל א | פרק ח | בני שמואל ומינוי מלך

שמואל א | פרק ח | בני שמואל ומינוי מלך

הרב גבריאל גולדמן
ט טבת התשפב13.12.2021

בני שמואל אינם ממשיכים בדרכו והעם מבקש מלך, שמואל לא מרוצה מהבקשה. האם הבעיה עקרונית או נקודתית?

בן עזאי הציץ ומת

בן עזאי הציץ ומת

הרב ראובן פיירמן
ח טבת התשפב12.12.2021

אנטיתזה

אנטיתזה

הרב ראובן פיירמן
ח טבת התשפב12.12.2021

סיום הלכות בורר

סיום הלכות בורר

הרב יעקב סבתו
ג טבת התשפב07.12.2021

חכמי ישראל ותורתם | הרמב"ם | חלק ד

חכמי ישראל ותורתם | הרמב"ם | חלק ד

ר' אריאל דוד
ג טבת התשפב07.12.2021

חנוכה - ייחוד ברכה קדושה

חנוכה - ייחוד ברכה קדושה

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כז כסלו התשפב01.12.2021

הנקודה הראשונה היא 'ייחוד', הנקודה השנייה היא 'ברכה', והנקודה השלישית היא 'קדושה'. הייחוד הוא הבניין הראשוני, כלומר...