חיפוש בארכיון השיעורים
פרשת ויחי - מלחמת הקיום

פרשת ויחי - מלחמת הקיום

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יג טבת התשעט21.12.2018

לחלוקת עם ישראל ל - 12 שבטים, יש משמעות רבה. המספר הזה, הוא מספר החודשים בשנה והוא מספר האלכסונים בצלעות הקובייה.

PARASHAT VAY’CHI - The War for Existence

PARASHAT VAY’CHI - The War for Existence

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יג טבת התשעט21.12.2018

This change is critical, for we know that the division of the Nation of Israel into 12 tribes is very significant. Twelve is the number of signs of the zodiac, and the number of diagonals on a cube – symbol of the dimension of “volume,” or the materialistic aspect of the world. It is also the number of months in a year, which results from the 12 revolutions the moon makes around the Earth each year, while at the same time the Earth is making nearly one complete revolution around the sun.

פרשת ויגש - איש נבון וחכם

פרשת ויגש - איש נבון וחכם

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ו טבת התשעט14.12.2018

התורה מקדישה מקום נרחב לתיאור החכמה והתבונה שגילה יוסף, בקליטת יעקב וכל זרעו אשר הגיעו מארץ ישראל. התיאור הנרחב הזה חשוב, כדי שנבין מדוע בחר ה' ביוסף להיות האיש שיכין את הקרקע המתאימה לצמיחתו הפלאית של עם ישראל בארץ לא להם.

Parashat Vayigash - A Man with Insight and Wisdom

Parashat Vayigash - A Man with Insight and Wisdom

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ו טבת התשעט14.12.2018

Yosef clearly has this ability, as Pharaoh instinctively sees – but he is even more skilled than that: He was also able to implement the Divine program for the fulfillment of the Covenant Between the Pieces that G-d forged with Avraham some 200 years earlier. In that covenant, known as the Brit Bein HaBetarim (B’reshit 15), Hashem told Avraham that his descendants would be enslaved in a foreign land, and would then return home to Eretz Yisrael – but He did not say how this would actually come about.

פרשת וישב - חלומות נושאי מסר

פרשת וישב - חלומות נושאי מסר

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כא כסלו התשעט29.11.2018

החלום הוא מסגרת כללית, העשויה לצאת לפועל בכל מיני דרכים. משל לרעיון, שאפשר לעצב אותו בכמה אופנים. המעצֵב, הוא זה שיקבע בסופו של דבר כיצד ייראה המוצר המוגמר.

פרשת וישלח - אל תירא עבדי יעקב

פרשת וישלח - אל תירא עבדי יעקב

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
טו כסלו התשעט23.11.2018

משום כך, הפחד של יעקב אינו מובן, במיוחד על רקע כל המוצאות אותו. יעקב צועד יד ביד עם ההבטחה האלוקית שניתנה לו בצאתו מן הארץ.

Parashat Vayishlach - Do Not Fear, My Servant Yaakov

Parashat Vayishlach - Do Not Fear, My Servant Yaakov

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
טו כסלו התשעט23.11.2018

Yaakov's immediate and surprising reaction, as we read in the next verse, was fear: "He was greatly afraid!" This is precisely the opposite of his grandfather Avraham's reaction upon hearing that his nephew Lot had been taken captive by the Four Kings. Avraham responded then with courage and resolve: "He led forth those he had trained… three hundred and eighteen in number, and pursued them to Dan" (14,14). Courageously taking the initiative and setting off to war with the great kings of his day, Avraham hands them a stinging defeat and ends their string of great victories.

פרשת תולדות - הגורל

פרשת תולדות - הגורל

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
א כסלו התשעט09.11.2018

1) מדוע התעקש יצחק אבינו לברך את עשיו, למרות אופיו הקשה והשלילי? 2) מדוע בחרה רבקה בדרך לא ישרה, כדי שהצדק - כפי שהוא נראה מנקודת מבטה, יֵעָשֶׂה? 3) איך יצחק אבינו, שהיה כל ימיו רועה צאן, אינו מבחין בין שיער אדם לשיער גדי? 4) אם יש סתירה בין "קוֹל יַעֲקֹב" ל"יְדֵי עֵשָׂו", ברור שצליל קולו של אדם, נאמן יותר למקור (אוטנטי) מאשר הופעה חיצונית, אשר ניתנת לעיצוב באמצעות תחפושת. מדוע בכל זאת הכריע יצחק על פי ההופעה החיצונית?

Parashat Toldot- The Divine Lottery

Parashat Toldot- The Divine Lottery

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
א כסלו התשעט09.11.2018

פרשת חיי שרה - בְּכֶסֶף מָלֵא

פרשת חיי שרה - בְּכֶסֶף מָלֵא

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כד חשון התשעט02.11.2018

בסיפור קניית מערת המכפלה, מתנהגים המוכר והקונה בצורה הפוכה לחלוטין מכללי המסחר. אברהם אבינו, הקונה, מדגיש את חשיבותה של המערה בעיניו, ומביע נכונות לשלם כל מחיר. מאידך, עפרון המוכר, מוכן לתת הכול בחינם. גם את המערה אשר בקצה שדהו וגם את השדה כולה. הכול חינם אין כסף.

פרשת חיי שרה

פרשת חיי שרה

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כד חשון התשעט02.11.2018

Parashat Chaye Sarah - The Full Price

Parashat Chaye Sarah - The Full Price

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כד חשון התשעט02.11.2018

This story illustrates the most basic rules of business: Where there is great demand, the price rises, and where there is too much in supply, the price decreases. In addition, the buyer always derides the merchandise, while the seller praises it. As King Solomon teaches in his Book of Proverbs: