חיפוש בארכיון השיעורים
פרשת שבוע לאור הראי"ה | פרשת תרומה | המשכן, המקדש והעגל

פרשת שבוע לאור הראי"ה | פרשת תרומה | המשכן, המקדש והעגל

הרב חיים גרינשפן
ל שבט התשפב01.02.2022

שמואל א | פרק ח | בני שמואל

שמואל א | פרק ח | בני שמואל

הרב צדוק אליאס
ל שבט התשפב01.02.2022

ארבע נכנסו לפרדס | אלישע בן אבויה חלק ג | שיעור תשיעי

ארבע נכנסו לפרדס | אלישע בן אבויה חלק ג | שיעור תשיעי

הרב ראובן פיירמן
כט שבט התשפב31.01.2022

מידת האמת | בית הדין כמקום הופעת האמת | שיעור רביעי

מידת האמת | בית הדין כמקום הופעת האמת | שיעור רביעי

רה"י הרב יצחק סבתו
כח שבט התשפב30.01.2022

הרב שבתי סבתו | דבר תורה לפרשת משפטים | פני ה'

הרב שבתי סבתו | דבר תורה לפרשת משפטים | פני ה'

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כו שבט התשפב28.01.2022

ארבע נכנסו לפרדס | אלישע בן אבויה-חלק ב | שיעור שמיני

ארבע נכנסו לפרדס | אלישע בן אבויה-חלק ב | שיעור שמיני

הרב ראובן פיירמן
כה שבט התשפב27.01.2022

שמואל א | פרק ז | הנהגתו של שמואל והמלחמה עם הפלשתים

שמואל א | פרק ז | הנהגתו של שמואל והמלחמה עם הפלשתים

הרב צדוק אליאס
כג שבט התשפב25.01.2022

פרשת שבוע לאור הראי"ה | משפטים | המשפט האלקי והמשפט האנושי
פרשת יתרו - במעלה עשרת הדיברות

פרשת יתרו - במעלה עשרת הדיברות

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יט שבט התשפב21.01.2022

הסיפור הקשה בספר "מלכים" על נבות היזרעאלי שנרצח על ידי אחאב מלך ישראל, ממחיש כיצד היה נראה העולם ללא עשרת הדיברות....

Parashat Yitro - Ascending the Ten Commandments

Parashat Yitro - Ascending the Ten Commandments

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יט שבט התשפב21.01.2022

What would the world look like without the Ten Commandments? We can begin to try to fathom this scenario by taking a...

מידת האמת | האמת הכללית והאמת ההלכתית | שיעור שלישי

מידת האמת | האמת הכללית והאמת ההלכתית | שיעור שלישי

רה"י הרב יצחק סבתו
יט שבט התשפב21.01.2022