שימוש בביטוח אישי עבור בני משפחה

שאלה:

שלום, אני מחזיק ביטוח בריאות פרטי, שנמצא בשימוש לעתים נדירות. חלק מהכיסויים של הביטוח זה רפואה משלימה. הייתי רוצה לקחת את הילד שלי ואשתי לטיפול ברפואה משלימה. האם מותר לבקש להוציא את הקבלה על שמי, ואז להגיש אותה לביטוח לקבלת החזר?
תודה רבה!

תשובה:

הסכם ביטוח הוא הסכם ממוני . בהסכם זה מוצגים התנאים של ההתחייבות הממונית של שני הצדדים . צד א' - המבוטח -מתחייב לשלם כל חודש , ולעומתו צד ב' - חברת הביטוח - מתחייבת לשלם במקרים מסוימים ולפי תנאים מסוימים. ההתחייבות החברה היא רק לפי תנאי ההסכם . אם התחייבות החברה הייתה רק עבור המבוטח ולא עבור משפחתו הרי שאין החברה צריכה לשלם עבור הוצאות של המשפחה. כאשר המבוטח מציג לחברה נתונים משמעות הדבר שהוא בא להראות שלפי תנאי ההסכם החברה צריכה לשלם. אם המבוטח מציג נתונים לא נכונים - נתונים כאלו שאילו היה מציג את הנתונים האמיתיים החברה לא הייתה צריכה לשלם לפי ההסכם , הרי שבהצגת הנתונים הלא נכונים הוא לוקח מהחברה ממון שלא כדין שהרי החברה התחייבה לשלם רק בתנאי מסוים ותנאי זה לא התממש.
אם המבוטח סבור שלפי תנאי ההסכם, החברה כן צריכה לשלם עבור משפחתו, הוא צריך לומר להם זאת בצורה גלויה וממילא להגיש נתונים נכונים ולא להערים ולהציג נתונים לא נכונים.

אם למבוטח יש ויכוח בפרשנות של ההסכם הוא יכול לתבוע אותם לדין תורה או לחילופין כיון שלא יסכימו לדין תורה לתובעם למשפט.

אבל אם ברור למבוטח מה כוונת ההסכם ואין לו ספק שרק הוא מבוטח בחברה הרי שאסור לו להציג נתונים לא נכונים ולהוציא מהחברה ממון שלא כדין.
{בברכה: הרב יעקב סבתו}