מגע אש לספרדים

שאלה:

שלום וברכה,
האם גם הספרדים צריכים לברך לפי סדר מג"ע א"ש או שלא משנה הסדר?
תודה רבה!

תשובה:

לפי השו"ע הסדר הוא: מזונות , אח"כ ברכות שביניהם אין סדר והם: הגפן, עץ, ואדמה שאפשר לסדר אותם גם אדמה עץ הגפן או אדמה גפן עץ או עץ גפן אדמה . ואח"כ ברכת שהכל. הסבר בקיצור : מרן (בסימן ריא, סעיף ג) בדעה ראשונה שהובאה בסתם שהיא שיטת הרא"ש כתב - שבין העץ לאדמה אין דין קדימות כי אין הבדל מספיק משמעותי ביניהם לעומת מול ברכת שהכל וברכת מזונות שבהם יש הבדל משמעותי בינם לבין העץ והאדמה. בחזון עובדיה (עמ' רעד) כתב שגם הגפן דינה כעץ ואדמה ולכן אין לה קדימות על עץ או אדמה. https://forum.otzar.org/download/file.php?id=88113