פיצול נסיעה באוטובוס

שאלה:

ע"פ הנהלים החדשים של הרב קו שעד נסיעה של 15 קילומטר משלמים סכום מסוים ואם נוסעים יותר אז משלמים יותר.
האם מותר לי לחלק את הנסיעה דהיינו אחרי שנסעתי נסיעה קצרה לתקף שוב כך שיוצא שאני משלם פחות מאילו הייתי מתקף רגיל על נסיעה ארוכה?

תשובה:

אפשר לחלק את הנסיעה כל עוד עושה כן בתחנות שיש בהם הורדה והעלאה כי תיאורטית היה יכול לרדת ולעלות שוב ואין צורך לעשות כן בפועל.
כך השיבו לשאלה של ת"ח שחקר את הנושא ושלח שאלה כזו לחברת אגד ולמשרד התחבורה. מצורף קישור בו ניתן להוריד את המסמכים וכן את סיכום הדברים ע"י אותו ת"ח.

קישור מצורף תשובה של אגד:
https://www.prog.co.il/attachments/%D7%97%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9A-%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%94-%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%AA-%D7%90%D7%92%D7%93-pdf.1296666/

קישור מצורף תגובה של משרד התחבורה:
https://www.prog.co.il/attachments/%D7%97%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9A-%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%94-%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94-pdf.1296665/


מצורף קובץ של הדיון ההלכתי:
https://www.prog.co.il/attachments/%D7%98%D7%99%D7%95%D7%98%D7%90-%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%99%D7%96-pdf.1296663/

{בברכה הרב יעקב}