מגוייסים בעורף

מתוך רצון לקחת חלק ומתוך מוכנות לתרום ולתת - יצאו תלמידי השמינית יצאו להתנדבות בשטח ועזרה לחקלאות
 
בסיום ההתנדבות קפצו התלמידים למנגל מפנק במעיין 
 
אשריכם!