להאיר את העיר

במהלך חנוכה יצאו תלמידי הישיבה הגבוהה להיפגש עם תושבי היישוב
זכינו לשמוע ולהשמיע סיפורים, דברי תורה, שירים וניגונים ולהכיר טוב יותר את שכנינו היקרים
 
תודה רבה לכל מי שפתח בפנינו את ביתו!