התוועדות ט"ז חשוון

"שמע קולנו ה' אלוקינו חוס ורחם עלינו..."
 
בשעת ערב מאוחרת זכינו להתוועד יחד בישיבה לכבודו של הרב שלמה קרליבך 
להתוועד ולהתפלל עם ניגוניו המיוחדים - על חיילי צה''ל, על אחינו החטופים, ועל עם ישראל כולו