משמרות לימוד 24/7

"דאמר רבי אבא בר כהנא אילמלא דוד לא עשה יואב מלחמה ואילמלא יואב לא עסק דוד בתורה"
 
מאז תחילת המלחמה התגייסו תלמידי הישיבה לחזית הרוחנית
התלמידים מקיימים לימוד רצוף בכל שעות היממה על"מ להרבות תורה בישראל ולהרבות זכויות רוחניות במערכה החשובה
 
הלימוד מתקיים על ידי כל הישעורים ומרוכז על ידי צוות מיועד שאחראי על השיבוצים