זמן שחרית

שאלה:

שלום רב!
במקום בו אני גר יש מניין שחרית ב6:00, עמידה 6:20.
סביבות השעה 7:00-8:00 אני מארגן את הילדים לבית הספר.
ובמקום העבודה, שהנסיעה אליו אורכת כחצי שעה - מניין ב8:30.
אין לי מניין אחר.
השאלה היא בימות החורף שהזריחה מאוחרת, מה להעדיף:
תפילה במניין לפני הזריחה/תפילה במניין במקןם העבודה /להתפלל יחיד אחרי הזריחה.
בברכה, וגמר חתימה טובה

תשובה:

שלום וברכה. נחלקו האחרונים לגבי תפילה לפני הנץ - אם עדיף ביחידות לאחר הנץ יותר מאשר מנין לפני הנץ - כך דעת הגר"ע יוסף (הובא בילקוט יוסף סי' פט) או שעדיף מנין לפני הנץ מאשר ביחידות לאחריו - כך דעת מנח"י אג"מ אור לציון כפי שהביאם בפסקי תשובות (ס' פט הערה 89). ולכן אם יש מנין לאחר הנץ אפילו מאוחר הוא עדיף כי כך יוצא מן המחלוקת, אלא שצריך לשים לב לזמן קריאת שמע ויקרא קריאת שמע לפי שיעבור זמנה. ואמנם לכתחילה אין לנסוע לפני תפילה אבל בנידון כאן אדרבא הנסיעה היא כדי לאפשר לו להתפלל במנין ולכן אינו בכלל מתעסק בצרכיו לפני התפילה.
{בברכה הרב יעקב סבתו}