בעניין אזיקונים לסכך

שאלה:

האם מותר לחבר את הסכך לפרגולה באמצעות אזיקונים?

תשובה:


כן בשופי זה עשוי פלסטיק ולא מקבל טומאה תוצר של נפט שווה למים