מחלוקת בין שכנים על חפצים מחוץ למחסן

שאלה:

מתחת לבניין מגורים יש מקום מסודר למחסנים של הבניין.
אחד השכנים מניח גם דברים ממול המחסן שלו (בחוץ) באופן שלא מפריע לאחרים לעבור.
הוועד פנה אליו בטענה שיזיז את הדברים מכיוון שהם מפריעים, הוועד אמר שהייתה אסיפת דיירים שבה השתתפו רוב הדיירים וכל מי שהיה שם הסכים שצריך שלא יהיו דברים מחוץ למחסנים.
השכן שהניח את הדברים בחוץ טוען שהיחיד שמפריע לו שיש דברים בחוץ זה שכן אחד בלבד מאחר והמחסנים שלהם אחד ליד השני (נבהיר כי הבניין מחולק ל- 2 כניסות שונות, ולכן יש 2 חדרי מחסנים שונים, כך שכבר חצי מהדיירים לכאורה לא קשורים לסיפור. מה גם שיש עוד כמה שכנים שיש להם מחסנים פרטיים שגם הם לא קשורים לסיפור.
שאר השכנים שיש להם מחסן בחדר מחסנים הנ"ל לא מגיעים עד לאזור של השכן שהניח דברים בחוץ מאחר והמחסן שלהם קרוב יותר לדלת הכניסה והם לא צריכים לעבור דרך המחסן של השכן הנ"ל),
ולמה לשכן הזה מפריע שיש דברים בחוץ?
מכיוון שהוא פתח שם מתפרה, במחסן שלו.
ומאחר וחדר המחסנים מיועד למחסנים בלבד ולא לעסקים, הוא לא יכול לטעון שהוא צריך להזיז את הדברים משם כל עוד הדברים שהונחו בחוץ מסודרים באופן שלא מפריעים למעבר).

השאלה מי צודק בנושא.
אגב, זכור לי ממסכת ב"ב שיש 4 אמות בחצר לכל אחד מול הפתח שלו לפריקה ולטעינה, השאלה אם הוא הניח דברים בתוך ד"א אם זה נחשב כחלק מחצרו (באופן שלא מפריע למעבר ולא מהווה 'בור').
וכן אם ה-4 אמות של הפתחים של השכנים הנ"ל נפגשים, מה עושים? חולקים חצי חצי את הרווח?
תודה רבה!

תשובה:

מכלל הסוגיות בגמרא בדין חצר השותפין כל חדר המדרגות וכן החנייה היא של כולם, דייר לא יכול להניח חפצים בקביעות במקום השיתוף, נכון שיש כאן קצת צרות עין, בכל אופן אדם לא יכול לתפוס את החנייה לתקופה ארוכה מעבר למגיע לו, וכן הם מקפידים לא להניח חפצים במקום השיתוף. זה שעשה בשלו מקום תפירה אם לא מרבה אנשים בחצר המשותפת ואין ריבוי של נכנסים ויוצאים מותר לו.


{בברכה הרב אוריאל ברגיל}