דיני ריבית הקנייה מחנות

שאלה:

קניתי מרשת מזון חבילת פטריות אחת. היה עליה מבצע 2 ב13₪.
כשהגעתי לקופה הקופאית הציעה לי לקחת עוד חבילה. בהתחלה סירבתי ולבסוף הסכמתי. שילמתי בקופה על החבילה הנוספת אך כשסיימתי את התשלום יצאתי מהרשת ושכחתי לאסוף את החבילה.

עברו כמה שבועות, ותכננתי שכאשר אזדקק שוב לחבילת פטריות אפנה לקופה הראשית לספר על המקרה.

השבוע הייתי צריך חבילה. פניתי לקופה הראשית והיא אישרה לי לקחת חבילה נוספת. אך כשהגעתי לעמדה של הפטריות ראיתי שהמחיר עלה ל2 חבילות ב15₪.

פניתי לקופה הראשית ואמרתי שאני צריך להוסיף 2₪. והיא אמרה לי זה בסדר קח.

האם יש פה איסור ריבית?

תשובה:

אין כאן ריבית. כאשר לוקח משלם למוכר על סחורה , ויש למוכר סחורה זו אצלו או אפילו אין לו סחורה זו אלא שיש לאחרים וכבר יש מחיר ידוע להשיג את הסחורה, יכול המוכר לספק את הסחורה גם מאוחר יותר כאשר מחיר הסחורה יעלה. (סי' קעה) וכ"ש במקרה כאן שמבחינת המוכר היה יכול הלוקח לקחת את הסחורה בכל רגע שודאי אין כאן ריבית. ואע"פ שאין מעות קונות, היות ובמקח וממכר גם כשיש ריבית זה רק מדרבנן כי אינו דרך הלואה לכן לא החמירו חכמים ודי בזה ששילם וישנו ברשות המוכר שנחשב כאילו כבר קנה.