לקחת בלי רשות ולהחזיר כפול

שאלה:

בשעת ערב מאוחרת התחשק לאהובה לאפות עוגת שמרים. לאהובה לא היה קמח בבית, ואז נזכרה שיש לה את המפתח של השכנה שנסעה לחתונה מחוץ לעיר. אהובה רוצה להיכנס לבית של השכנה לקחת שני קילו קמח ולהניח על המדף סכום כסף כפול ממחיר הקמח. האם מותר לאהובה לקחת את הקמח ולשלם מחיר כפול?

תשובה:

בשעת צורך יש על מי לסמוך.

הרחבות:

באמת בשו"ע הרב בעל התניא (בהל' מציאה הלכה ד') מובא שאסור לקחת מפרדס למרות שיודעים שבעל הפרדס יסכים בסוף, אולם הש"ך (חושן משפט הלכות גניבה שנח ס"ק א) כותב למרות שיאוש שלא מדעתו אנו פוסקים כאביי שלא הוי יאוש, ולא מתחשבים בעתיד כאשר יודע לו, זה משום שהחפץ בא לידו באיסור ולא מתחשבים בעתיד, אולם כאן שידוע שיתרצה, השתא נמי בהיתרא אתי לידיה, דמסתמא אינו מקפיד בזה, נראה שהעולם נוהג כש"ך בייחוד שזה חלק מיחסי שכנות ועוד שיש לה מפתח לבית שמראה על נתינת רשות. לתת ולהשאיל קמח זה לא מוצר שיש בו חסרון כיס וקפידא מיוחדת, רק שלא תניח סכום יותר משום ריבית