מעמד סיומים ישיבתי לע"נ הרב חיים דרוקמן זצ"ל | ערב היכרות חודש טבת

 

כ-200 תלמידים זכו לסיים מסכתות שונות במעמד הסיומים החודשי בישיבה לעילוי נשמת הרב דרוקמן זצ"ל באירוע אף השתתף נינו של הרב דרוקמן שאביו הינו בוגר הישיבה.