חנוכה בישיבה הגבוהה

חנוכה בישיבה הגבוהה הוא חג מלא באורות המופצים אל מחוץ לישיבה.

מסיבת חנוכה:

מסיבת חנוכה שהשנה הייתה בנושא החינוך וחיברה את בוגרינו המחנכים לישיבה.

המסיבה הייתה בנושא החינוך וחיברה את בוגרינו המחנכים.

ריקודי השמחה ממסבית החנוכה:


לשיחה מפי מרן רה"י הרב שבתי סבתו:

 

להאיר את העיר:

תלמידי הישיבה הגבוהה התפזרו ברחבי הישוב מצפה יריחו,
לשמח ולהדליק נרות יחד עם תושבי היישוב ושאני הישיבה היקרים.

תלמידי הישיבה שמעו סיפורים מרתקים על גאולת ארץ ישראל ממייסדי הישוב שמעידים בנוכחותם ועשר אצבעותיהם על נחישות וראשוניות באהבת הארץ.

המפגשים היו חמים, מלאי אור, דברי תורה, סיפורים ושירים לכבוד החנוכה.
מפגש של שעה בבית כל משפחה, היווה הזדמנות פז עבורנו, להיחשף לאורות הגנוזים ביהודים המסתובבים לצידנו יום יום.
ההפרייה הייתה הדדית, עם טעם של עוד ורצון להגביר את המעורבות והקשר בין תלמידי הישיבה לתושבים.

 

בתי הרמים:

זכינו להגיע לבתי הרמים ולשמוע מהם סיפורי גבורה על מלחמות ישראל בימים ההם בזמן הזה ולשיר שירי חנוכה וגבורות ותשבחות.

 

יום העיון:

כמו בכל שנה את אירועי החנוכה אנו מסימיים עם יום העיון של הישיבה והשנה עסקנו בנושא :

בין אור לחושך - יחס היהדות אל תרבות יוון בימינו בשיתוף מכון 'נר דוד' יובל שנים לעלייתו לגנזי מרומים של הרב הנזיר.

עם בהשתתפות רבני הישיבה והרב איסר קלונסקי שליט"א, הרב ד"ר צמח הלפרין שליט"א, הרב רן שריד שליט"א.