יום עיון חנוכה תשפ"ג - בין אור לחושך

 

ישיבת 'מאור טוביה' - מצפה יריחו בשיתוף מכון 'נר דוד' יובל שנים לעלייתו לגנזי מרומים של הרב הנזיר 
9:30-10:10 – מו"ר ראש הישיבה הרב יצחק סבתו שליט"א - היחס לתרבות הספורט בימינו לאור נרות החנוכה.
10:10-10:50 - הרב איסר קלונסקי שליט"א - תרגום התורה ליוונית 
10:50-11:30 - הרב ד"ר צמח הלפרין שליט"א - חכמה יוונית ורוח עברית במשנתו של הרב הנזיר 
11:30-11:40 - הפסקה 
11:40-12:30 - הרב רן שריד שליט"א - מלחמת התרבות - המאבק על המוח והלב 
12:30-13:20 - מרן ראש הישיבה הרב שבתי סבתו שליט"א - שיעור בעיון לחנוכה – בדין אכסנאי