קולה בערבית וקולה מהשומרונים

שאלה:

האם קולה עם כיתובים בערבית כשרה?
ומה עם קולה מהשומרונים שבהר גריזים, שגם עליה כיתובים בערבית?

תשובה:

באופן עקרוני נוסחת הקולה היא פטנט עולמי כאשר הרכיבים שוים בכל מקום ובארץ יש מס רבנים היודעים את הנוסחה והכשירו את המשקה
אך יש שוני ברכיב שנקרא גליצירין אשר מטרתו להשקיע את כל פירורי המאכל והצבע במשקה שיהיה צלול אחיד ולא עכור

בכל מדינה עם זכיינות מיוצר המשקה מהרכיבים המקומיים ובייצור הגליצרין יכולה להיווצר בעיה משום שבחלק ממדינות העולם השלישי הוא מיוצר מרכיבים מהחי. אומנם למרות שהוא מיוצר מהחי אין זה אומר שהוא ודאי אסור ויש המתירים הסוברים שמוצר הגליצירין הוא פירוק החומר הגולמי ודבר חדש בא לעולם ולכן אינו אסור כדין בשר טרף.
לכן לכתחילה אין לשתות משקה אשר מיוצר ברשות מאחר ואין אנו סומכים על רמת אמינות וישרות שירותי בריאות המזון שלהם ואפילו בדיקת מעבדה רגילה לא יכולה לברר את מקור הגליצירין אלא רק מעבדות בודדות עם מכשור מיוחד.
אם יש כשרות של רבנות רק שכתוב בערבית סימן שיוצר בבני ברק רק בפס ייצור מיוחד לשומרונים וכדומה ואז ודאי שאין בעיה.