עזרה בזיוף טפסי כלבים

שאלה:

ביקשו ממני בתור עבודה לשנות מידע בפוטושופ של מידע על תעודות של כלבים כדי שלא יסרסו אותם.
להבנתי מהאדם, חוקית הוא אמור לסרס אותם כי הם נחשבים זן מסוכן (כנראה יש רשימה של כלבים שחייבים חוקית סירוס), והוא אומר שהם לא באמת מסוכנים והם רוצים להרבות אותם.
נראה ברור שזה לא חוקי, השאלה היא האם הלכתית מה שהוא עושה זאת בעיה, או להפך - כי סירוס בעל חיים הוא בעייתי. ממילא גם השאלה היא האם לי מותר לעזור בדבר כזה והאם זה ראוי.
אני לא מכיר אישית את האדם וגם לא מכיר את נושא החיוב החוקי של סירוס וכנ"ל את האיסור ההלכתי והיתריו.
תודה!

תשובה:

תשובה בקצרה:
אין לסייע לאדם לזייף תעודה על מנת לפטור את כלבו מסירוס.

תשובה בהרחבה:
ראשית עצם החזקת הכלב יכולה להיות בעייתית כאשר הוא אינו מוחזק מסיבה טובה. מבחינה אמיתית על פי ההלכה היה ראוי להגביל את ההחזקה של כלבים אלו רק לאזורי הספר ובמקומות שאין בהם אנשים, בפועל במציאות הגבלה זו לא קיימת ולכן פתרון הסירוס נצרך.
ההחלטה לסירוס כלבים מסוכנים התקבלה בשנת תשס"ה בעקבות מוות של ילדה בת ארבע, כלומר יש כאן סוגיה שנוגעת גם בפיקוח נפש. הסירוס בכלבים מסוכנים עוזר גם להרגיע את הכלב וגורם לו להיות פחות מסוכן. את ההחלטה מה מסוכן ומה לא אי אפשר שיקבל כל אחד לעצמו אלא יש צוות של מומחים שמונה על ידי הציבור שאחראי לקבוע איזה כלב חייב סירוס ואיזה לא. בנוסף יש כאן גם בעיה של הונאת הציבור החושב שהוא מוגן מכלבים מסוכנים משום שהם מסורסים.
אומנם בעצם הסירוס ישנה בעיה שהרי יש בכך איסור דאורייתא, למרות שיש חשש פיקוח נפש כיון שאין ממש פיקוח נפש לפנינו קשה להתיר איסור דאורייתא. מצד שני חייבים למצוא פתרון הלכתי למצב הסכנה הקיים ולכן היה נראה מצד ההלכה שיש לסרס רק על ידי וטרינרים גויים שנחלקו בגמרא האם סירוס אסור לבני נח מדאורייתא או מדרבנן, פשט הבית יוסף והרמ"א (אה"ע סימן ה) שהוא מדרבנן בלבד וכן פסק החלקת מחוקק, אומנם הבית שמואל כותב לחשוש שמא האיסור הוא מדאורייתא אבל נראה שבמקום סכנה ואף ספק פיקוח נפש כמו במקרה דידן יש להתיר על ידי וטרינר גוי.
לעצם העניין של התרת איסור דרבנן מצד חשש סכנה לרבים הוא מאו"ח שלד, ז שם נאמר שמותר לכבות גחלת של מתכת או אפילו של עץ אם מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור ולמרות שאין שם פיקוח נפש מיידי אלא רק חשש סכנה לרבים מכל מקום התירו איסור דרבנן אפילו על ידי ישראל וא"כ ק"ו שיש להתיר אמירה לגוי במקרה זה.
לכן נראה שלמרות שלאותו אדם אסור לסרס את הכלב אין לעזור לו לשנות נתונים כדי לפתור את כלבו מסירוס אלא צריך לומר לו לתת את הכלב לגויים שיסרסו אותו. ולכן אין לעזור לאותו אדם משום שיש כאן חשש פיקוח נפש ומה שהוא מועיל לצמצם סירוס אין זה ברשותו שההחלטה עצמה אם לסרס או לא נתונה למומחים אלא שצריך לראות מי מבצע את הסירוס בפועל.