מסיבת חנוכה בישיבה

גם השנה הישיבה הביאה לפתחה את בוגריה משלל הגרענים להנחיל את הרצון להשפיע את התורה מחוץ לכותלי בית המדרש