יום עיון חנוכה

כמידי שנה זכינו בחנוכה להביא לישיבה כמה רבנים ראשי ישיבות ליום עיון בנושא "קנאות ושלום בימים ההם בזמן הזה" זכינו להביא את הרבנים:

 ראש ישיבת ההסדר שדרות הרב דוד פנדל לשיעור בנושא "אכסנאי בנרות שבת וחנוכה" 
ראש ישיבת ההסדר כרם ביבנה הרב אהרון פרידמן בנושא "כהונה וקנאות דרך בית חשמונאי עד ימנו"
ראש הישיבה הרב יצחק סבתו בנושא " קנאות :אהבה או מריבה"
מרן ראש הישיבה הרב שבתי סבתו בנושא "עיוןו הלכתי בזמן הדלקת נר חנוכה