מכונת פחיות שמוציאה יותר מפחית אחת

שאלה:

שלום,
אני כרגע בבסיס צהלי ושם יש לנו מכונת פחיות למכונת חטיפים ולפעמים קורה שיוצא יותר מפחית אחד/חטיף אחד.
יש לשאלה כמה נספחים
האם יש הבדל בין אחד נוסף למקרה (שקרה) שיוצא 20 נוספים?
האם העובדה שלפעמים המכונה "בולעת" כסף ולא מחזירה כלום משנה משהו?
האם זה נכון "להכריח" מישהו אחר שיצאו לו נוספים להחזיר?
תודה רבה.

תשובה:

תשובה בקצרה:בדרך כלל לכל מכונה יש מספר דרכו ניתן לדווח למפעיל על תקלות ויש להודיע לו על התקלה, אם המפעיל עונה שהוא מוחל אז ניתן לקחת, אם הוא אומר להשאיר אז צריך להשאיר ואם הוא לא מגיב במשך כשבוע ניתן לראות זאת כמחילה ולקחת.תשובה בפירוט:

בגמרא בבבא מציעא דף כב: נפסקה הלכה כאביי שיאוש שלא מדעת לא הווי יאוש ולכן במכונת שתיה למרות שהמוכר יודע שיש תקלות ויצאו לפעמים יותר פחיות ומתייאש מהם כיוון שיש אנשים שאינם בני ברית או סתם לא יודעים את ההלכות, עדיין ברגע שבו האדם לוקח את הפחית המוכר עוד לא ידע מכך ולא התייאש ולכן זה נכנס לגדר יאוש שלא מדעת שלא מועיל לדעת אביי ולשיטת ההלכה.
לכן המוצא צריך להודיע לבעל המכונה משום שלמרות שאין סימנים הוא יודע ממי זה אבד והוא יכול ליצור איתו קשר.
אם בעל המכונה לא מגיב במשך שבוע נראה שמוחל כיוון שכל מי שנותן שירות לציבור חייב לפקח על המתקן שלו שמא יש תקלה או חסר פחיות או שיש כסף תקוע וכדמ' ומסתבר שלפחות פעם בשבוע הוא בודק את המתקן ולכן לאחר שבוע יש בסיס סביר שהוא כבר יודע מכך וכיון שהוא לא יצר קשר מסתבר שהוא מחל.
ראוי לנהוג ע"פ שיטת הש"ך (חו"מ רס סקכ"ו) בדין יאוש שלא מדעת הפוסק שמותר למוצא להשתמש בכסף או במציאה עד אשר יפגוש את הבעלים ויוודא שאכן הם המאבדים האמיתיים ובלשונו "דקי"ל יאוש שלא מדעת לא הווי יאוש אבל כל זמן שלא נתברר של מי הוא יוכל זה לעשות בו מה שירצה" לכן ניתן לשתות את המשקאות עד שיווצר קשר עם המוכר ויכול לשלם לו בהעברה בנקאית וכדו'.
במקרה שהמכונה בולעת כסף לפעמים - אין זה מתיר שיעשה דין לעצמו אלא מקובל שהוא מבקש מהמוכר ועל המוכר לברר אם באמת קרתה תקלה ובמידה וכן להחזיר את הכסף.
ראוי להזהיר אחרים שלקחו שיחזירו מדין חשש גזל.
במכונה שאין פל' רשום יניח פתק.
יש מי שכתב שאם יצאו יותר משקאות יניח אותם על המכונה מלמעלה שזה נקרא משתמר במקצת אך נראה שבמציאות זה מקום שאינו משתמר והוי ממש כאיבוד בידיים.