יום עיון שמיטה בישיבה: הזכות שלנו בארץ ישראל!

מה עושים בשנת השמיטה? כיצד מתכוננים במטבח, בגינה ובשדה? מה הסודות הטמונים במצוות השמיטה? לקראת שנת השמיטה השאלות רבות וצריך לתת מענה הלכתי עמוק, ברור ומשמעותי לציבור.

בישיבתנו קיימנו יחד עם ׳מכון התורה והארץ׳ וארגון ׳אוצר הארץ׳ יום עיון בנושא שנת השמיטה - עיון בהלכה ובאגדה עם השלכות מעשיות ורעיונות מחשבתיים.

ביום העיון השתתפו ראש ישיבת מצפה ירחו הרב שבתי סבתו, ראש ישיבת הר המור הרב מרדכי שטרנברג, ראש בית המדרש של מכון לב הרב יוסף צבי רימון, ראש הישיבה הגבוהה במצפה יריחו הרב יצחק סבתו, הרב יואל פרידמן מרבני "מכון התורה והארץ" והרב משה שחור - ר''מ בישיבת שדרות.

הרבנים לימדו את נושא שנת השמיטה בהלכה ובאגדה על מנת להדריך את הציבור בענייני השמיטה וכן לחבר את הציבור לקדושת השביעית ולזכות שלנו לקיים את מצוות השמיטה בארץ.

 

 

צפו בכתבה שפורסמה בערוץ 7 על יום העיון!

 

השיעורים שהועברו ביום העיון:

 

שיעוריהם של הרב יצחק סבתו, הרב יוסף צבי רימון, והרב שבתי סבתו:

 

שיעורו של הרב מרדכי שטרנברג:

 

שיעורו של הרב יואל פרידמן:

 

שיעורו של הרב משה שחור:

 

סיכום יום העיון מפי הרב חיים גרינשפן:

 

לפני שיחתו של ראש ישיבת הר המור, הרב מרדכי שטרנברג, הרב שבתי סבתו הביע שמחה גדולה בראותו את ידידו הותיק הרב שטרנברג ואף בירך עליו ברכת שהחיינו, וסיפר לתלמידי הישיבה כיצד היה פונה אל הרב שטרנברג במשא ומתן של הלכה מתוך שמחה ו''ריתחא דאורייתא'' כאשר למדו יחד בישיבת מרכז הרב.

הקטע המלא נמצא בתחילת שיעורו של הרב שטרנברג, ניתן לצפייה לעיל.

 

יהי רצון שנזכה לשנה מבורכת בכל התחומים, ולקיים את מצוות השמיטה בשמחה ובחיבור לה' יתברך