נטילה לדבר שטיבולו במשקה

שאלה:

כשאוכלים גלידה והגלידה נוזלת על היד האם עלי ליטול ידיי מדין דבר שטיבולו במשקה?

תשובה:

שלום וברכה,
הרגילות לאכול גלידה בלי לגעת בגלידה עצמה בידיים, אלא ע"י הגביע ולכן לא צריך ליטול ידיים. וגם אם נוזל לפעמים חלק מהגלידה על היד, אין זה כוונתו של האדם.

הרחבה:
דברים שהרגילות שלהם להיאכל בלי שהיד נוגעת במים - לא מצריך נטילת ידיים. לכן כשאוכלים מרק ירקות לא צריך ליטול ידיים.
מ"מ דבר דברים שאוכלים לפעמים על ידי מזלג ולפעמים ביד, מצריך נטילת ידיים שמא יאכל ביד.
הרגילות לאכול גלידה בלי לגעת בה בידיים, וע"כ בתר זה אזלינן ולא שנא אם אם נוזל לפעמים על היד.
הדברים מבוארים במסכת פסחים דף קטו ע"ב, שם מבואר על חובת נטילת ידיים למרור,
ומפורש במשנה ברורה סימן קנח סעיף קטן כו'

בברכה
- הרב יהורם לוי