יום העצמאות בישיבה

זכינו לחזור לישיבתנו לאחר תקופת הקורונה המגבילה, ולאחר בין הזמנים מרענן,

וכמדי שנה - מיד בשבוע הראשון לחזרתנו לישיבתנו חגגנו ברוב עם את יום העצמאות בישיבתנו.

שמחים לשתף עמכם מעט מחוויותינו...

(תמונות אלו ותמונות נוספות בסוף הכתבה)

ריקודי שמחה והודיה לה' יתברך:

שיעורים שהועברו לרגל היום:

הרב יובל אהרוני - האם מותר לשוטר לחלל שבת? תורת חיים!

מו"ר ראש הישיבה הרב יצחק חיים סבתו - לדעת לשיר תהליכים גאולים

מרן ראש הישיבה הרב שבתי סבתו - לראות את הגאולה בעיניים

תמונות מהתפילה ברוב עם ומחגיגת יום העצמאות: