שירים בספירת העומר

שאלה:

כבוד הרב, באיזה מצבים מותר לשמוע שירים בספירת העומר ובאילו אסור? האם ביום שישי מותר?

תשובה:

שלום וברכה,
נראה ששירים רגועים להרגעת הנפש יש להתיר וכן שירי שבת ממנחה קטנה כהכנה לשבת (גם מכלי נגינה/דיסק/נגן, לא רק ווקלי)

תשובה בהרחבה:
ריקודים ומחולות אסורים בימי ספירת העומר פרט לצורך שמחה של מצוה, כגון ברית בר מצוה פדיון הבן וכן מסיבת אירוסין ללא תזמורת.
יש לציין שהשו"ע ערוך לא כתב איסור ריקודים אולם זה מופיע באחרונים ובמשנה ברורה.
מה בין ריקוד למחול: מחול זה מעגל רוקדים, וריקוד זה אחד או שניים.
הרב צבי כהן מביא בשם הרב אויערבך בספר "בין פסח לשבועות": יש להימנע מכל שירה המעוררת לריקוד אולם שירה בפה המרוממת את האדם ואינה מביאה אותו לריקוד ומחול אין חיוב להמנע".
ע"כ נראה ששירים רגועים להרגעת הנפש יש להתיר וכן שירי שבת ממנחה קטנה כהכנה לשבת.

- הרב אוריאל ברגיל